Systemet är en grund för systematiskt förbättringsarbete. Systemet används för att rapportera och hantera förbättringsförslag, avvikelser, revisioner och inspektioner med checklistor inom Region Västmanland. Du kan också kontakta patientnämnden direkt utan att vara i kontakt med mottagningen som du vill klaga på. 7.7K likes. Här berättar vi hur det är att arbeta i region Västmanland, och tipsar om lediga tjänster hos oss. 6 IVO – Inspektionen för Vård och Omsorg. 5,535 Followers, 64 Following, 1,369 Posts - See Instagram photos and videos from Region Västmanland (@regionvastmanland) Dessutom engagerar vi oss målmedvetet i det regionala arbetet, bland annat genom utbildning, kultur och kollektivtrafik. Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Västmanland har … Utbildningsenheten. Här hittar du verksamheter som arbetar med forskning inom Region Västmanland. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. Programmet bestod av: - Samverkan vid utskrivning - HR frågor - Synergi - Förbättringsarbete Forskning i Region Västmanland. På olika sätt stöder och bidrar vi till länets utveckling. Region Västmanland vill erbjuda vård och service av hög kvalitet till alla. Region Sörmland ansvarar för bra hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional tillväxt och utveckling samt kultur. Klinikbundna utbildningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik och miljö. Västmanland … Här hittar du information om forskning och utbildning samt tillgängliga utbildningsresurser inom Region Västmanland. I sista hand kan du kontakta folktandvårdschefen i din region eller någon annan där som ansvarar för Folktandvården. Synergi är ett system för att rapportera och hantera förbättringsförslag, avvikelser, revisioner och inspektioner med checklistor inom Region Västmanland. Vår huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Platshållarbild för Charlotte Jonsson När formuläret är ifyllt och sparat får du ett ärendenummer och ett lösenord. Vi ansvarar för att alla som bor eller tillfälligt vistas här ska få en god hälso- och sjukvård på lika villkor. Systemförvaltarna håller olika utbildningar i systemet på Lärcentrum och besöker även verksamheterna för att utbilda i Synergi och stödja det … Här hittar du utbildningar som ordnas av olika kliniker inom Västmanlands sjukhus. 60 personer till med namnet Charlotte Jonsson är medlemmar på LinkedIn. Landstingets huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik och miljö. Lägg till den här LinkedIn-profilen på andra webbplatser. Därför är dina synpunkter viktiga för att vi tillsammans ska kunna arbeta för en säkrare vård och bra service. Informationen antecknas till protokollet Please enter a number between 8 and 64 for the password length Password Length. The purpose of this master thesis was to investigate the conditions for an increased production of rape methyl ester (RME), ethanol and biogas in co-production with the industry with the aim of increasing the regional growth in the county of Uppsala, Södermanland and Västmanland. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Västmanland County (Swedish: Västmanlands län) is a county or län in central Sweden.It borders to the counties of Södermanland, Örebro, Gävleborg, Dalarna and Uppsala.The county also has a stretch of shoreline towards Mälaren (Sweden's third largest lake). Vår huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Idag har vi besök av våra duktiga enhetschefer! Synergi är Region Västmanlands system för att rapportera och hantera förbättringsförslag, avvikelser, revisioner och inspektioner med checklistor. 7 LexMaria –skyldighet för vårdgivaren att anmäla till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, om en Region Västmanland införde ”min journal på nätet” hösten 2015 och har un-der år 2016 utvecklat innehållet för att ge patienten möjlighet att hålla sig in-formerad om sin vård. B. Studiebesök från Patientnämnderna Sörmland och Västmanland angående Synergi, den 30-31 oktober 2017 C. Deltagande vid chefsnätverk, Hasseludden den 5-6 oktober 2017 D. Deltagande vid Högskolan Dalarnas temadag psykisk hälsa den 12 oktober 2017 Ordförandens förslag 1. Use Google to translate the web site. This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. 83 talking about this. Synergi utgör grunden för ett systematiskt säkerhetsarbete vilket inkluderar patientsäkerhetsarbete. Region Västmanland är en av länets största arbetsgivare med ca 7 000 anställda. Region Värmland ansvarar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik i vårt län. Systemet är en grund för systematiskt förbättringsarbete. Se andra med namnet Charlotte Jonsson Charlottes offentliga profilmärke. Region Västmanland är till för dig som bor i Västmanland - vi verkar för att du ska kunna bo, arbeta, leva, utvecklas och trivas här. Region Värmland, Karlstads kommun.