Industriell ekonomi skapar i många fall en bred kunskap som gör länken mellan ekonomer och tekniker. Industriell ekonomi och industriell marknadsföring - Roland Sjöström roland.sjostrom@liu.se Anlita en student för ett examensarbete Kom i kontakt med kompetensen vid LiU … photograph 0. Industriell ekonomi har i 50 år varit ett av LiU:s populäraste program. Examinationsmomenten i kursen består av laborationer och seminarier (2 hp U/G), ett projektarbete på engelska (2 hp U/G) och en tentamen (6 hp U/3/4/5).

Sök utbildning, lärosäte eller ort nedan.


The old web will be used as an intranet. The new web is aimed at external visitors who can easily find the information they need. LiU has launched a new website.

Industriell ekonomi ger dig förståelse för samspelet mellan teknik, människa och marknad.

... Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle anders.warell@ltu.se. Studenter i industriell ekonomi besitter efter färdig utbildning breda kunskaper i ledarskap, matematik, teknik och ekonomi.

Examensarbete vid IEI. Skälet är enkelt: Matematik, teknik och ekonomi/management är fortfarande en oslagbar kombination om du vill jobba med att utveckla och kommersialisera nya teknikidéer. Här hittar du antagningspoäng för alla högskoleutbildningar i Sverige. Matematisk Grundkurs Liu photograph.

Industriell ekonomi (Industrial Management) Industriell produktion (Production Engineering and Management) Industriell produktutveckling (Engineering Design) Innovativ uthållig energiteknik (Innovative Sustainable Energy Engineering) (Nordic Five …

Forskare i industriell design vid Luleå tekniska universitet håller på att utveckla en digital tjänst som ska motivera människor till att göra klimatsmarta val i vardagen.

Hallå där!

LTH:s civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi är till för dig som vill ha en kvalificerad och internationellt konkurrenskraftig utbildning baserad på integrationen mellan matematik, teknik och ekonomi. Programmet har många specialiseringar, bland annat ekonomiska och tekniska inriktningar.

Industriell Ekonomi Grundkurs Liu Gallery (in 2020) made by Zeke Esker. Review Industriell Ekonomi Grundkurs Liu articles similar to Khg Wien along with Twitchrpg. Under 2014 examinerade vi 405 studenter fördelat på ca 200 st examensarbeten på A-nivå på olika civilingenjörsprogram, företrädesvis I- och M-programmen.

På flera av LiTHs utbildningar kan examensarbetet utföras vid IEI. På utbildningen lär du dig tala både ekonomernas och ingenjörernas språk. 0920-491601 Under årskurs två väljer du teknikinriktning inom något av områdena: datateknik, Inriktningar. Fr, termin, period, sprk, block, ort, civilingenjr 6cemmi. Du läser kurser inom industriell ekonomi och teknik parallellt och får därigenom djup förståelse för kommunikation och samarbeten över områdesgränserna.