Kurserna kan också passa dig som redan har en lärarexamen och vill utöka din behörighet. Utökad behörighet i lärarlegitimationen. Lärare måste ha lärarlegitimation för att bli tillsvidareanställda och få sätta betyg. För att få undervisa krävs oftast både legitimation och behörighet. Inom Lärarlyftet II erbjuds kurser för lärare med examen men som undervisar i ett ämne där de saknar behörighet. Du kommer i slutet av ansökan att få en sammanställning över vilka bilagor du ska skicka in. Du som ansöker om behörighet i fler ämnen eller skolformer än de som ingår i din examen behöver ha intyg över t. ex. Via fortbildningssatsningen Lärarlyftet kan du som är anställd lärare med lärarexamen och som undervisar i ämnen som du saknar behörighet i utöka din behörighet. Vägen till behörighet skiljer sig därför åt. För att fler lärare ska kunna utöka sin behörighet genom att delta i fortbildningssatsningen Lärarlyftet (tidigare Lärarlyftet II) har regeringen nu beslutat om ändringar i de statsbidragsförordningar som reglerar satsningen. Det förekommer dock att man får undervisa, trots att man inte har lärarlegitimation eller inte ens erhåller lärarexamen och inte ens har läsa pedagogik, över huvudet taget. Det gäller högskolestudier som du avslutat före den 1 december 2013. En examen mot åk 7-9 ger alltså en bredare behörighet än den mot gymnasieskolan och ger därmed en bredare arbetsmarknad. Bland annat tas kravet på att lärare ska undervisa i det ämne som de fortbildar sig i bort. Lärare behövs. Här kan du ansöka om legitimation och utöka din legitimation med fler behörigheter. Förskollärare måste ha förskollärarlegitimation för att bli tillsvidareanställda. Om du vill utöka din behörighet på egen hand, eller bli behörig i ämnen och årskurser som inte täcks av Lärarlyftet, kan du välja att läsa kurser i universitetets ordinarie utbud av fristående kurser. Du kan söka bland universitetets alla kurser i den webbaserade kurskatalogen. Men det finns fler vägar för att bli lärare. För att utöka din behörighet hänvisas du till kompletterande ämnesstudier på egen hand. Ibland krävs också särskild behörighet i vissa ämnen. Du kommer förmodligen inte sitta arbetslös en dag i ditt liv. Kurserna kan också passa dig som redan har en lärarexamen och vill utöka din behörighet. Vilka intyg du behöver ha beror på vilken grund du har för din behörighet. Vägar till legitimation och utökad behörighet Den 1 juli 2011 infördes legitimation för lärare och förskollärare. Vill du framöver komplettera din legitimation med ytterligare ämnen kostar det 750 kronor per ansökningstillfälle oavsett när du har tagit din grundläggande examen. För dig som har läst psykologi som fristående kurser kan KPU vara aktuellt om du vill bli lärare i psykologi. Vill du ha utökad ämnesbehörighet psykologi i din lärarlegitimation, kan du läsa fristående kurser i psykologi vid Psykologiska institutionen. För vem: Lärare som har en behörighetsgivande lärarexamen (lärarlegitimation), men saknar behörighet i ett undervisningsämne. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta som grundlärare i fritidshem och med att undervisa i bild & form, musik eller idrott & hälsa i årskurs F-6. Det vanligaste är att du får de behörigheter du har i din examen. Läs mer om Ämneslärarexamen, legitimation och undervisningsbehörigheter. Äldre högskoleutbildningen kan ge behörighet. Du som är lärare eller förskollärare och påbörjat den äldre högskoleutbildningen före den 1 juli 2011 kan få ämnesbehörighet. Om du har valt att läsa till lärare i idrott och hälsa så är det viktiga att hänga med i studietakten och utnyttja kompetensen hos lärare, men också att försöka ha roligt. Du som ansöker om behörighet i fler ämnen eller skolformer än de som ingår i din examen behöver ha intyg över t. ex. Det är ett väldigt varierande yrke och det blir vad man gör det till. Se nedan hur man kan i Sverige bli behörig psykologilärare. Det är möjligt att vissa kurser som tas fram genom Fler vägar in kan vara användbara för att utöka den behörighet du önskar, men det skulle lika gärna kunna ske genom att läsa andra kurser som inte har tagits fram genom just det här projektet. Legitimerade lärare som ansöker om en komplettering enligt de nya reglerna som gäller från 1 december 2013 kostar det ingenting. Typfallet är SO- och NO-lärare med utbildning i två–tre ämnen av fyra. Bland de obehöriga lärarna finns lärare som undervisar i ett ämne de saknar utbildning i, lärare som bara är ett par poäng ifrån att få behörigheten inskriven i sin lärarlegitimation och lärare med ämnesutbildning men utan pedagogisk examen. För att anses vara behörig lärare måste man ha en lärarlegitimation. Vid Linnéuniversitetet finns det möjlighet att läsa fristående kurser i … Behörighetskrav, se menyn. Vilka intyg du behöver ha beror på vilken grund du har för din behörighet. Som lärare i fritidshem arbetar du med elever mellan 6-12 år. Du som har lärarexamen men vill utöka din behörighet. En förutsättning för att man ska få legitimation är att man har förskollärar- eller lärarexamen.