Observera att platslistan (utlysningen) över aktuella universitet att söka till publiceras först i samband med att ansökan öppnar. Generella behörighetskrav för gpu hittar du här. Undervisning och examination sker virtuellt, exempelvis genom inspelade föreläsningar, lektionsundervisning och seminarier via Zoom eller Skype. Vi har här listat utbildningarna som universitet och högskolor startar och som går att söka via antagning.se. En länk till samtliga utbildningsanordnare hittar du nedanför. För start höstterminer: Ansökan till höstterminen 2020 är öppen! Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet. Har du frågor kring ansökan? Yuto Kitamura har varit central för samarbetet mellan Tokyo universitet och Stockholms universitet, KTH och Karolinska Institutet. Läs gärna mer på Stockholms universitets sidor om Anmälan och antagning, eller kontakta våra studievägledare. Vänligen notera att om fler än 1 fil ska bifogas till ansökan så måste filerna bifogas samtidigt, genom att hålla in tangenten Shift eller Control. Den behandlar bland annat den historiska utvecklingen vad gäller förståelsen för funktionsnedsättning och den historiska bakgrunden till samtida policy inom utbildnings- och funktionsnedsättningsområdet. Sista ansökningsdag är den 15 april. Här hittar du mer information om kursen och hur du ansöker . Juristprogrammet vid Stockholms universitet Studiehandbok HT 2019 Juridiska institutionen 1. Ansökningsperiod: 16 mars - 15 april 2020. Här laddar du upp ansökan och eventuell utvärdering. Förbered dokument att bifoga.

Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet, utbildning, forskning. När du har skickat in ansökan ska du få ett bekräftelsemejl inom 15 min. Ordinarie ansökningstid är 15 april-15 maj. ... Stockholms universitets ämnesdidaktiska forskarskola ÄdFo firar 10 år. Utbildningsplan samt information om behörighet, urvalskriterier med mera hittar du i Utbildningskatalogen för Stockholms universitet. För start vårterminer: Ansökan görs på antagning.se Ansökningsomgången öppnar i mitten av september med sista ansökningsdag i mitten av oktober. Vilka utbildningsanordnare har grundläggande psykoterapiutbildningar med PDT-inriktning som startar hösten 2020? Kursen på Arlanda är fulltecknad. Ansökan. Ansökan till Stockholms universitets centrala avtal och nätverks avtal. I samband med jubileet arrangerades ett symposium om samverkan kring forskarutbildning mellan skola och lärosäte.

Vi erbjuder två lärarlyftskurser inom teknik till ht-2020.

Annika Rabo, professor i socialantropologi, är en del av COMPACT – Comparative Analysis of Conspiracy Theories - ett europeiskt nätverk med fler än 160 forskare från 40 länder och ett dussin akademiska ämnen. Han är också en nyckelperson i det direkta samarbetet mellan Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet och Graduate School of Education, Tokyo universitet. Sista dag för anmälan har förlängts till 12 januari för kursen som ges på Stockholms universitet. Våren 2020 startar två ny omgångar av Apl-utvecklarutbildning för yrkeslärare, som syftar till att stödja skolors utveckling av det arbetsplatsförlagda lärandet. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning på grundnivå och avancerad nivå, samt egen forskning. Från och med den 18 mars övergår Specialpedagogiska institutionen till distansundervisning tillsvidare eller till ny information ges. Den listan visar vilka universitet du kan söka den aktuella omgången och antal platser på varje. Kursen utgår från två centrala teman – specialpedagogiken ur ett historiskt perspektiv och specialpedagogikens teoretiska grunder.