Bristen på förskollärare beror till största delen på att många förskollärare kommer att gå i pension samt stora barnkullar vilket gör att fler förskollärare behöver anställas. I tjänsten Hitta och jämför utbildningar nedan kan du läsa om vilken särskild behörighet som gäller för den utbildning du vill söka. Vi arbetar aktivt för att både stötta och utmana dig under dina studier.

särskild behörighet. Förskollärare arbetar med att utmana de yngre barnens lärande och utveckling Behörighet: Grundläggande behörighet samt Naturkunskap 1b eller 1a1 och 1a2,. Särskild behörighet . legitimerad lärare med behörighet i förskoleklass, Stockholms stad. Välutbildade och engagerade förskollärare för de yngsta barnen efterfrågas ständigt och du kan arbeta inom privata eller kommunala förskolan. Till utbildningen kommer studenter med olika bakgrund, åldrar och erfarenheter. När du avslutat dina studier och vilken utbildningsbakgrund du har, avgör vilka krav som ställs för grundläggande behörighet.

För att få undervisa krävs oftast både legitimation och behörighet. I utredningen hänvisas till skolverket som 2008 menade att det skulle behövas 4500 nya förskollärare om året fram till år 2012 för att täcka behovet som kommer finnas. Till många utbildningar krävs förkunskaper utöver grundläggande behörighet, särskild behörighet. För att vara behörig till en sådan utbildning ska man ha läst kurser som ger relevanta förkunskaper för just den utbildningen, och ha minst godkänt betyg i dem. Förskollärare måste ha förskollärarlegitimation för att bli tillsvidareanställda. Lärare måste ha lärarlegitimation för att bli tillsvidareanställda och få sätta betyg. Grundläggande behörighet krävs till all högskoleutbildning och kraven är desamma oavsett vilken utbildning på grundnivå du söker. (ibid). Vill du vara med och lägga grunden till barns livslånga lärande är förskollärarutbildningen rätt för dig. För att antas till förskollärarprogrammet behöver du, förutom grundläggande behörighet, ha särskilda förkunskaper, s.k. Här kan du ansöka om legitimation och utöka din legitimation med fler behörigheter. Under utbildningen får du möjlighet att utvecklas till professionell förskollärare genom handledd praktik i förskoleverksamhet och forskningsbaserad kunskap. Den avstannade rekryteringen till lärarutbildningen menar de slår hårdast mot förskollärarna (Utbildningsutskottet 2008:320). Legitimerad förskollärare alt. Som förskollärare har du ett kreativt och viktigt arbete med att stödja de allra yngsta i deras utveckling och sociala relationer.