Téléchargez ABC StarterKit Svenska: Lära läsa & skriva bokstäver pour macOS 10.8 ou version ultérieure et profitez-en sur votre Mac.
ä og ö blir uttalte på nøyaktig same måte som norsk æ og ø. Regelen som da står att er at desse reglane skal bli tatt alvorleg. Sjølv om vi i norsk har ein regel som seier at «e framfor r blir til æ» gjeld denne regelen altså ikkje på finsk. Sjølv om svensk ä ofte blir uttalt som e … peruna uttalast peruna og ikkje pæryna.
‎Consultez et comparez les avis et notes d’autres utilisateurs, visualisez des captures d’écran et découvrez ABC StarterKit Svenska: Lära läsa & skriva bokstäver plus en détail.