Det er en oversikt over dine inntekter, fradrag, formue og gjeld. Skattemelding (selvangivelse) Generell formel for utregning av fart er: Fart = Avstand / tid (avstand delt på tid) Formelen er særlig gunstig for å regne ut gjennomsnittsfart og for å beregne hvilket fartsnivå man må ligge på for å rekke en satt tidsfrist, eksempelvis ved ulike renn og løpskonkurranser. Skattekort Skattekort, frikort og forskuddsskatt. For eksempel kan det være at du har kjøpt eiendom eller bil, solgt aksjer eller giftet deg. Skattekort, skattemelding (selvangivelse), skatteoppgjør, skattelister, tema og fradrag som hjelper deg til å få riktig skatt. Her kan du bestille, endre og finne informasjon om dette. Hvis det er opplysninger som er feil eller ikke er med i skattemeldingen du har mottatt, må du føre dem opp slik at det blir riktig. Skattemelding (selvangivelse) I mars/april fikk alle som mottar lønn, pensjon eller uføretrygd en skattemelding.