Fra Rigsarkivet.. Synopsis: Natten til den 9. april 1940 alarmeres den danske hær. April 9, 1945 was the 15th Monday of that year. APRIL, der får premiere den 12. marts 2015. Yearly calendar showing months for the year 1945. United States 1945 – Calendar with American holidays. ... On April 9, 1945… Der er måske tale om den biskop Prochorus (el. : Situation 2400 hrs. View the most popular baby names on … The next time you can reuse 1945 calendar will be in 2029. Both calendars will be exactly the same. Tyske soldater i Sønderjylland den 9. april 1940. 2 January 1945 Twelfth Army Group -- Situation as of 261200 July 1945. On this page, you will find out what your life path number, birth sign, and ruling planet really mean. There are left before your next birthday. You sure germany invaded Den ark an Norway in 1945? It was also the 99th day and 4th month of 1945 in the Georgian calendar. 2 months ago. Follow the events of World War II and the surrender of Nazi Germany. Christensen, Aabenraa. In four days of violent urban warfare, Soviet forces of the 1st Baltic Front and the 3rd Belorussian Front captured the city – now Kaliningrad, Russia. January 9, 1945 U.S. Army troops land on Luzon in the Philippines. Learn the meaning of your birthstone, birth flower and discover what is G.I. January 26, 1945 Japanese troops retreat to the coast of China. 9. april er dag 99 i året i den gregorianske kalender (dag 100 i skudår).Der er 266 dage tilbage af året. Each quadrangle sheet shows the position of the 12th Army Group and adjacent Allied Forces and of the German units for each day from D-Day (6 June 1944) thru 26 July 1945. World War II Timeline: April 3, 1945-April 9, 1945 - This World War II timeline details important dates from April 3-April 9, 1945. Invasionen af Danmark i 1940 (Unternehmen Weserübung) var det tyske angreb på Danmark den 9. april 1940 under 2. verdenskrig.Angrebet var underordnet hovedangrebet mod Norge (Weserübung Nord).Kodebetegnelsen Weserübung betyder Weser-øvelse på dansk efter floden Weser i det nordvestlige Tyskland.. Danmarks strategiske betydning for Tyskland var formentlig begrænset til, at … In Appomattox Court House, Virginia, Confederate General Robert E. Lee surrenders his 28,000 troops to Union General Ulysses S. Grant, effectively ending the. I dette tema kan du læse en række artikler og kilder, som beskriver besættelsen af Danmark den 9. april … Foto: Th. … Generation and what happened in 1940s. Procopius dag. Date of situation printed on each sheet, e.g. FUSAG -- Situation 1200 hrs. January 17, 1945 Advancing from the East, Soviet troops capture Warsaw. Procopius) fra Nikomedia, der ifølge Apostlenes Gerninger var en af syv mæglere i en strid mellem græske jøder og indfødte hebræere. Later sheets cover Germany only. April 9, 1945. 6 June 1944 HQ. Den officielle trailer til spillefilmen 9. Calendars – online and print friendly – for any year and month 9 April 1945 – the city of Königsberg surrenders to the Soviet forces The Battle of Königsberg , was one of the last operations of the East Prussian Offensive during World War II. Procopius led senere martyrdøden.. Dagen er dansk flagdag for besættelsen i 1940.