Om ditt barn är i åldern 1-5 år och du har ansökt om förskoleplats senast 4 månader innan du vill att ditt barn ska börja, är du garanterad en plats i någon av förskolorna i Lunds kommun. Du kan: Ansöka om förskoleplats eller familjedaghem; Säga upp förskoleplats eller familjedaghem; Besvara platserbjudande (viktigt att svara antingen ja eller nej. Ditt barn kan vara kvar på förskolan till och med 31 juli. Detta innebär att barnet från 1 års ålder har rätt att vara heltid på förskola. 08 - 15 Besök Vänd dig till våra medborgarcenter om du behöver komma i kontakt med kommunen i ett ärende. Säg upp plats Om du vill säga upp ditt barns plats, ska du göra det senast två månader före barnets sista önskade vistelsedag på fritidshemmet. Behöver du använda platsen på förskolan till den 31 juli behöver du inte säga upp …

Postadress Lunds kommun Namn till verksamheten Box 41, 221 00 Lund Öppettider för medborgarcenter: Måndag-torsdag kl. Telefonnummer 046-359 50 00 E-post lunds.kommun@lund.se. Skjuta upp förskoleplats. Säg upp förskoleplats på blankett (PDF 38,5 kB) Om du har ett barn som fyller 6 år får du en påminnelse i april om möjligheten att säga upp platsen. Om skolplikten skjuts upp ska barnet istället Men tänk på att rätten till förskoleplats på … Förskolegarantin innebär dock bara att man är garanterad en förskoleplats, inte att man får den förskola som man önskar Du som driver en fristående förskola eller pedagogisk omsorg (familjedaghem) kan ansluta dig till stadens gemensamma köhantering. För att säga upp fritidshemsplatsen använder du vår e-tjänst: Uppsägning av plats inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. 08 - 16 Dag före röd dag kl. Lunds kommun. 08 - 17 Fredag kl.