Presentation Here's a review exercise to test your knowledge. I could have come if you had asked me. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng. Have has to do with possession, and to have something is to be in possession of it. Have - has, don´t have - doesen´t have. Average: 3.6 (151 votes) Wed, 07/25/2012 - 07:27 — Chris McCarthy. Instead of the infinitive To have it is just the have part. Engelska. Take your time and read each sentence carefully. Do/don't/does/doesn't. Ordet become kan föregås av både have eller has beroende på pronomet. They can both be used to show possession and are important in making the 'perfect tenses'. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Länkar till "uppgifter" 4. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng. Grammar; What can you remember about the verb 'to do' in the present tense? "Malta has colourful fishing boats." "The fishermen have traditional boats.". En blogg för mina elever! Vad vi ska jobba med 2. elevspel.se receives about n/a unique visitors and n/a page views per day which should earn about n/a/day from advertising revenue.Estimated site value is n/a.According to Alexa Traffic Rank elevspel.se is ranked number 0 in the world and 0% of global Internet users visit it. Oregelbundna verb. Det finns också många sidor som jag låter mina elever jobba med för att repetera och träna. Tips på sidor 3. Engelska. Has and have are different conjugations of the verb to have. Inför engelska provet fredagen den 19 februari behöver du träna på följande grammatik-delar. Tips ; Starka eller oregelbundna verb är en sådan sak man behöver få grepp om. Was - were. 'Had' is the past tense of both 'has' and 'have'. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Exempel I have become you have become he, she, it has become we have become you have become they have become Notera också att i pluskvamperfekt heter det: [pronomen] had become. Here are some points to remember when using 'have' and 'has'. Viss progression i uppgifterna finns där det börjar med alternativ, övergår till friskrivning och till sist att översätta hela meningar. Have eller Has. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Och annat skoj. Examples of Questions with Do and Does: Do you speak English? Svenskans 'skulle ha kunnat' med eller utan villkorsbisats skrivs could have + perfekt particip. Öva på Do och Does. Då 'kunna' är huvudverb, det vill säga då det har ett objekt, används endast engelskans know. Engelska. Integritet och cookies: Den här webbplatsen använder cookies. ... Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.