Nordea Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma hålls i Helsingfors den 25 mars 2020 kl. Mot bakgrund av coronautbrottet och de restriktioner som finska myndigheter har infört i samband med detta, har Nordea Bank Abp:s styrelse beslutat att ställa in den ordinarie bolagsstämman som skulle ha hållits den 25 mars 2020. 13.00 EET. 2020-03-31 Nordea Bank Abp:s styrelse föreslår att beslutet om utdelning skjuts upp; 2020-03-23 Nordea ställer in sin ordinarie bolagsstämma den 25 mars 2020 och kommer att kalla till ny stämma som planeras till den 14 maj 2020; 2020-03-16 Nordea tillkännager förebyggande åtgärder inför bolagsstämman den 25 mars 2020; Februari Årsredovisningen samt kapital- och riskhanteringsrapporten för 2019 publiceras på Nordeas hemsida (nordea.com) under vecka 9, 2020. Utdelningen utbetalas tidigast den 3 april 2020. Nordea ställer in sin ordinarie bolagsstämma den 25 mars 2020 och kommer att kalla till ny stämma som planeras till den 14 maj 2020. Avstämningsdag för eventuell utdelning är den 27 mars 2020.