Detta finns till 98–99 procent i skelett och tänder. I genomsnitt förflyttar sig 700 mg in och ut ur skelettet varje dag. Denna artikel behandlar olika aspekter av fysisk aktivitet och hälsa, byggt på aktuell kunskap och forskning. En vuxen människa har ca 1 200 g kalcium i kroppen. Fysisk aktivitet och hälsa. Kalk är en komponent i bättre kalksten och i människans skelett. Vanliga begrepp förklaras och nationella och internationella riktlinjer gällande fysisk aktivitet för barn, vuxna och äldre redogörs.