Men dessa värden är individuella det vill säga om du normalt har ett Hb på 150g/l och ditt Hb visar sig vara 130g/l , så har du anemi. Om det går fort, alltså snabb förlust av stora mängder blod, är risken för cirkulatorisk chock stor, mycket farligt. … Ett S-ferritin värde under 10-15 mikrogram per liter visar alltid på en järnbrist. Jag har haft återkommande låga järnvärden s-ferritin på 7 men normalt Hb 135 och ingen har utrett varför. Blek, fryser, ingen energi, känner mig så svag, andfådd, yr och svimfärdig. Cancer tänker jag! Exakt hur lågt det kan vara innan kroppen lägger av kan nog ingen svara på, olika från person till person beroende på vad man klarar. Tänker dock eftersom både ferritin och hb är lågt så borde det ha effekt på måendet? Kollade värden i somras och då var Hb normalt men järndepåerna låga (8, ref är 7-120 enl utskriften). ... Du som har mycket lågt blodvärde och kraftiga symtom kan behandlas med blodtransfusion. Båda serum järn och ferritin är jättelåga och jag känner verkligen att jag lider av järnbrist och har alla symtom på det. Se även avsnittet Järnbristanemi liksom Anemi och idrott i kap Idrottsmedicin. Ett lågt hb kan man gå med en längre tid utan att det är direkt farligt, kroppen vänjer sig. Lider du av blodbrist innebär det att du har en låg halt av blodfärgämnet hemoglobin, som förkortas hb. Vid makrocytär anemi med ett lågt/normalt antal retikulocyter tas S-kobalamin (B 12), S-folat och S-ferritin. Kroppen bygger upp lager av järn. Kanske jag har sår i tarmen, glutenintolerans, brist på några vitaminer, mineraler? Har nu följt Hb under några månader och det har pendlat mellan 93 och 98. Jag äter och dricker normalt, undantag det jag är allergisk mot. Är nu i graviditetsvecka 24 Men nu plötsligt så fick jag lämna avföringsprov och göra rektoskopi. I värsta fall kan järnbrist leda till blodbrist, eller anemi som är det latinska namnet. Utredning av blodbrist. Då tillförs nytt blod till kroppen. Definition: Utredningskrävande anemi då Hb sjunker till värden under 120 g/L hos kvinnor och under 130 g/L hos män (generella ref- värden enl WHO). Som diskriminationsvärde för järnbrist utan samtidig inflammation (normalt CRP) används därför i Skandinavien ferritin <30 g/l. Doktorn tyckte att inte att det kunde förklara mina symptom men hon hade inga andra idéer. Anemiutredning. ! Är dessutom blodgivare och vid senaste lämningen hade jag Hb på 117, precis på gränsen för att få lämna. Pulsen skenar helt oförutsägbart och blodtrycket är lågt, bara 94/64 i vila. Man hittade spårbarhet av hb i 2 prov. Har inte haft någon blödning. Du kan få regelbundna blodtransfusioner om blodbristen är bestående och svår och inte kan behandlas på annat sätt. Anemi. Detta är ett säkrare tecken på järnbrist eller negativ järnbalans, än vad Hb-värdet är, eftersom Hb-värdet är lågt för att depåerna är tomma. Ferritin >200 talar emot samtidig järnbrist, oavsett CRP-nivåer [8, 10, 11]. Observera att infektioner och inflammatoriska sjukdomar kan ge lågt S-järn utan att järnbrist föreligger, vilket innebär en begränsning för att använda S-järn som markör för järnbrist. Senast i slutet av september var Ferritin 177. Om endast B 12-värdet är lågt misstänks i första hand en perniciös anemi varvid man kan tillämpa en åldersstyrd utredning, där yngre patienter prövas särskilt noga, se Faktaruta 1. Enligt WHO har man blodbrist om Hb är lägre än 120g/l hos kvinnor och 130g/l hos män. Lågt hb-värde - blodbrist/anemi. I feb kollade jag värden igen pga kroniska magproblem. Tvärtemot kan S-Ferritin öka vid t ex akuta infektioner, feber, kroniska inflammationer och leverskada. Det förkortas till Hb. gaste är järnbrist. Tog inte ferritin då (depåer), men Hb var fortfarande normalt. Läkaren menade att jag bara är stressad och att jag skulle gå ner i arbetstid om jag har ekonomisk möjlighet. En låg serumkoncentration av ferritin är det första tecknet på att depåerna håller på att tömmas. Under sommaren upptäckte man lågt Hb 93, fastän Ferritin var 211. Vanliga symptom är bland annat trötthet och orkeslöshet, yrsel, hjärtklappning och öronsus. Vid samtidig inflammation (förhöjt CRP) är ferritinnivåer mellan 30–200 förenliga med järnbrist.