Ett av våra vallöften på väg att genomföras, äntligen! Landsting: Politiskt styre: Antal mandat: Källa: Blekinge läns landsting S+V+MP: 24 av 47 Kommun: Politiskt styre: Antal mandat: Källa: Karlshamn S+C+L: 26 av 51 [2]Karlskrona Viktigast för oss Liberaler i förhandlingarna har varit att man redan kommande år ska tillskjuta medel till primärvården för att stärka den nära vården och för att avlasta specialistvården. Västernorrlands län är ett av Sveriges län, beläget i mellersta Norrlands östra del, vars residensstad är Härnösand men dess största ort är Sundsvall.I norr gränsar länet till Västerbottens län, i väster till Jämtlands län och i söder till Gävleborgs län.. Av Sveriges 21 län är Västernorrland det till ytan sjätte största, befolkningsmässigt det sjätte minsta. Landsting: Politiskt styre: Antal mandat: Källa: Blekinge läns landsting M+C+KD+L: 23 av 57 (minoritet) [1] Den politiska majoriteten i Region Västernorrland, L, M och S, var redan när samarbetet inleddes överens om att det fanns behov av utveckling av cancervården och att möjligheten att börja erbjuda cytostatikabehandling under dagtid vid sjukhuset i Sollefteå skulle utredas. Förtroendevalda & politisk organisation Du kan läsa mer om den politiska organisationens olika delar och ansvarsområden på undersidor som du hittar i menyn. I registret här på sidan ser du organisationen och vilka olika uppdrag de förtroendevalda har. Idag presenterade Ingeborg Wiksten (L) tillsammans med Glenn Nordlund (S) och Lena Asplund (M) den nya majoritets-överenskommelsen för regionen.