... Excel för Mac 2011: Klicka på Autosumma i verktygsfältet Standard. Multiplicera och dividera tal. Sluta skapa beräknade kolumner automatiskt När du har skrivit in den första formeln i en tabellkolumn klickar du på knappen Alternativ för Autokorrigering som visas då. Lägg till eller radera både rader och kolumner från kanten av en tabell: Dra i tabellens nedre högra hörn för att lägga till eller radera både rader och kolumner. Modifiera data i kolumn Excel. ... Jag behöver här lägga till en kolumn där artikelnumret är detsamma men med "HT" före artikelnumret. ... sök/ersätt . Fyll sedan i kolumnerna Kolumn, Sortera efter, Order och Färg/ikon för den nya raden.

Tråden skapades 2016-08-31 och har fått 19 svar.

med inget och lägg sen till KB som i mitt tidigare inlägg. Du kan radera en rad eller kolumn förutsatt att alla dess celler är tomma. ... Excel för Microsoft 365 för Mac Excel 2019 för Mac Excel 2016 för Mac Excel för Mac 2011 Mer... Mindre. Om du använder en Mac, gå till Excel på huvudmenyn sedan Inställningar > formler och listor > tabeller & filter > automatiskt fylla i formler. Du kan infoga rader ovanför en markerad rad och kolumner till vänster om en markerad kolumn. Alltså i detta fallet HT220435. Excel för Microsoft 365 för Mac, Excel 2019 för Mac, Excel 2016 för Mac ... Klicka på Lägg till Niv ... Klicka på Lägg till Nivå för varje ytterligare kolumn du vill sortera efter. Alla celler måste vara tomma i rader och kolumner som du vill radera.

... Använda Excel som kalkylator. För att lägga till en lista med tal markerar du cellen nedanför en kolumn med tal och klickar sedan på Autosumma.

Lägg till och subtrahera tal. På samma sätt kan du infoga tomma celler ovanför eller till vänster om den aktiva cellen i ett kalkylblad.