Formeln för antal timmar per månad man normalt jobbar är 40×52/12 = ca 174 ( 40 timmar per vecka x 52 veckor ) delat på 12 månader . Har googlat runt men det verkar inte finns något entydigt svar. Om du jobbar inom vården, så är heltid 222 tim/6veckor. Min arbetsgivare var osäker när jag sa att jag ska jobba 80% nu efter mammaledigheten. Jobbar man 8 timmar om dagen varje vardag måste det väl finnas något årssnitt man kan räkna ifrån? Men jag jobbar heltid och det varierar lite hur många timmar det blir per månad. Om du jobbar inom vården och skift så är det 148 timmar/månad. I den här boken har Arbetsmiljöverkets jurister kommenterat arbetstidslagen. Lagen tar upp jourtid, övertid och mertid. Svar: I Detaljhandelsavtalet, som är det kollektivavtal som din arbetsplats omfattas av, är ordinarie arbetstid för dig som är heltidsanställd i genomsnitt 38 timmar och 15 minuter per vecka. Ordinarie arbetstid för heltid är vanligtvis 40 timmar per vecka och minst 5 veckors semester, utom för statligt anställda, som har en veckoarbetstid på 39 timmar och 45 minuter. Om man arbetar heltid får man sedan dela dagslönen på 8 timmar. Beror på, hos oss är heltid 40 timmar och 75 % är då 32 timmar... beror på hur många timmar heltid är.. och lunchrast är utöver de de timmarna.. samandra . tagits och som rör Heltid till alla är bl.a: genomfördes möten med kosten då vi visste att kommunen har många för Enligt vilka lagregler avgörs hur viktigt det är Är det en skillnad om man är anställd på heltid Övertid för tas ut med som mest 48 timmar per. wiener­waltz Visa endast Fre 28 maj 2004 15:55 #0 × Uppgifterna du anger när du gillar eller ogillar ett inlägg kommer inte att vara synliga för andra. Hur många timmar räknar man att en normal arbetsmånad (heltid) är? Handels är Sveriges tredje största LO-förbund med drygt 155 000 medlemmar, varav nästan 100 000 är kvinnor. Archived . Antal arbetstimmar per månad är alltså 174. Jag är så dålig på att räkna ut sånt där ; Hur många antalet timmar i veckan motsvarar det?

hur många timmar i veckan är 80% Är det 30? För mej i vården är det 27,5 timmar ca.. 37 timmar heltid. Vi har 40 timmar på en heltid. Fråga om jobbet ARBETSTIDSFRÅGA Jag jobbar 75 procent, 132 timmar per månad.

Min man jobbar natt heltid och alla natt arbetare har samma.Deras nätter är 4 nätter i veckan,8 timmar varje natt.Blir 32 timmar/vecka men alla …

Arbetar på restaurang som är med i Visita. 0. Hur många timmar per vecka jobbar man om man jobbar 65% eller 70%? Hur många timmar räknar man att en normal arbetsmånad (heltid) är? Close. Men det är ju hennes jobb att ta reda på det, men jag måste också veta ju. Hotellrevy .

Det är däremot inte tillåtet att mellanstadiet och 80 timmar. Hur många timmar eleverna ska en ämnesgrupp minskas med högst 20 procent. /Vad är rätt och vad är fel? 75 procent 30 timmar.

Förbundet bildades 1906 och en tredjedel av de yrkesverksamma medlemmarna är under 30 år. Vad är detta 173 timmar i månaden? Min arbetsgivare hävdar att heltid är 143 timmar per månad inklusive de fyra jourtimmarna, som dock ersätts med lägre belopp.