Hushållsavfallet från en- och tvåfamiljshus hämtas varannan vecka. Du kan själv se din hämtvecka och hämtdag via vår webbkarta. Avfallshämtning för hushållsavfall inom Bromölla kommun drivs på entreprenad med Carlssons Renhållning AB som entreprenör. 140 l kärl 1 800 kr/år; 190 l kärl 2 400 kr/år Sophämtning helgdagar under 2019 Ställ ut tunnan kvällen innan hämtning och låt den stå tills den blir tömd. I kommunens renhållningstaxa hittar du kostnad för bland annat sophämtning. De dagar både kärl 1 och 2 töms kan detta ske på olika tider, då det görs av olika bilar. Ordinarie hämtningsintervall för hushållsavfall är minst en gång varannan vecka för permanentboende och för fritidsboende minst en gång varannan vecka under perioden 15 maj till 15 september. Entreprenör. När töms ditt sopkärl? Hushållsavfallet från en- och tvåfamiljshus hämtas varannan vecka. Ordinarie hämtningsintervall för hushållsavfall är minst en gång varannan vecka för permanentboende och för fritidsboende minst en gång varannan vecka under perioden 15 maj till 15 september. Här hittar du information om din sophämtning. Långfredagens sopor hämtas på skärtorsdagen. Det bruna sopkärlet för matavfall tömmer vi varannan vecka. Det kommunala bolaget VIVAB ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall i Varbergs kommun. För dig som har hämtning av matavfall udda veckor börjar sommarhämtningen vecka 22 och slutar vecka 34. Om du har en fastighet som inte används som permanentbostad kan du välja hämtning för fritidsboende. Om du har sophämtning var fjärde vecka (månadstömning) eller fyra gånger per år (kvartalstömning), kan du se vilka veckor som vi hämtar ditt avfall. Vad gäller fritidshus så genomförs tömning från och med vecka 19 till och med vecka 38. Här hittar du information om din sophämtning. Om du bor i villa eller har fritidshus väljer du själv det abonnemang som passar dig bäst. ‌ Vilken veckodag vi hämtar ditt avfall ser du i spalten "Tömning varannan vecka". I kommunens renhållningstaxa hittar du kostnad för bland annat sophämtning. Ditt hushållsavfall hämtas vanligtvis varannan vecka på en fast schemalagd dag som beror på vilket område du bor i. Din sophämtning sker alltid samma veckodag varannan vecka. Ett abonnemang för fritidshus innebär sophämtning varannan vecka under vecka 16 till vecka 41, max 13 hämtningar per år. Var ska kärlen ställas? Matavfallet hämtas alltid varannan vecka. Du kan dock enkelt ta reda på din hämtningsdag genom att titta på din senaste faktura. Trädgårdsavfall töms varannan vecka, mellan veckorna 9 och 50. Tjänsten är ett abonnemnag som löper till dess att du säger upp den. Sophämtning varannan vecka efter vecka 36 med avslut vecka 40; För er som komposterar hämtas soporna varannan vecka (jämn), veckorna 12-40. Kärl 2 töms var fjärde vecka. Alla som är kund hos SSAM betalar en avgift för sin sophämtning. Ett abonnemang för permanent boende har som standard sophämtning varannan vecka året om, alltså 26 hämtningar per år. Samtliga FNI-abonnemang har tömning av kärl 1 varannan vecka och kärl 2 var fjärde vecka. Där finns datum för de senaste hämtningarna. För dig som har hämtning av matavfall jämna veckor börjar sommarhämtningen vecka 23 och slutar vecka 35. Åretruntboende: Restavfallet (grön tunna) hämtas också varannan vecka, men här finns möjlighet till längre hämtningsintervall. När töms ditt sopkärl? Sophämtning I Vänersborgs kommun sopsorterar vi i två kärl, ett brunt för matavfall samt ett grönt för restavfall. Privatperson Företag. Avgifter och regler - Askersunds kommun Renhållningstaxa 2020 Permanentboende.