ADHD-centers föräldratips Tips för att hantera känsloutbrott Många barn med adhd har svårt att reglera sina känslor. I stressiga och frustrerande situationer är det lätt hänt att det slår En del befinner sig i en social situation som behöver åtgärdas omedelbart, med föräldrar som inte förmår att ta hand om sitt barn på grund av att de själva mår dåligt. Det innebär att känsloreaktionerna ofta är starkare än andra barns. ”Att undervisa och pedagogiskt bemöta barn/elever med ADHD kräver en hel del av dig som pedagog. Alla barn beter sig aggressivt ibland, men barn med ADHD kan göra det oftare än andra, eftersom hyperaktiviteten, impulsiviteten och uppmärksamhetssvårigheterna påverkar sättet att interagera med andra. ADHD-centers föräldratips Att hantera aggressivt beteende . Det är lätt att känna sig vilsen eller till och med uppgiven inför dessa barn som kräver – Det finns inget recept som passar alla barn. I kombination med impulsivitet och svårigheter att se alternativa lösningar kan barnen med adhd tappa undersökning som bl.a. speglar några olika perspektiv av hur elever med ADHD kan inkluderas i en vanlig klass. Hur ska man hantera ett barn med aggressivt socialt beteende?