Dialekter i andra språk. SverigeHemsida. Ett projekt som har spelat in och analyserat jämförbara talprover från över 100 svenska dialekter i Sverige och Finland. Kartfunktionen är under utveckling. Finns det genuina dialekter?

Delar av kartan är av tekniska … Hur många dialekter finns det i Sverige? Kartan innehåller information ur våra arkiv om dialekter, folkminnen och namn på olika platser i Sverige. Vilka är de största och minsta dialekterna i Sverige? Upptäck Sverige – Landskapet Lappland : Medix Produktion AB. Finns det någon variant av svenska som är helt utan dialekt? Längst upp i norr ligger Lappland som brukar kallas Europas sista vildmark. Sverige karta. Landskapsvapen. Landskapet är stort, en fjärdedel av Sveriges yta, och har fjäll och vilda älvar som letar sig ner till havet. Har alla svenskar en personlig dialekt? Våra svenska dialekter - SweDia 2000. Var går gränsen mellan olika dialekter? Svenska dialekter är ett samlingsbegrepp som innefattar dels de olika genuina dialekter med rötter i fornöstnordiska som historiskt talats i nuvarande Sverige och Finland, och dels de moderna varianterna av standardspråket. Välj plats genom att klicka på kartans färgade punkter eller ta del av innehållet via menyerna nedan. På webbplatsen finns möjlighet att lyssna på samtliga inspelade dialekter, samt information om hur man definierar en dialekt.