Förra året fick 119 568 personer uppehållstillstånd, vilket var det femte högsta antalet någonsin. Årstakten hittills i år ligger på 102 426 utdelade uppehållstillstånd.

22 procent av dem avsåg flyktinginvandrare och personer med flyktingliknande skäl, samt deras anhöriga.

I Sverige är Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap.

Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Svenskt flykting­mottagande, Flykten till Europa och Arbetskraftsinvandring. Eftersom det är en politiskt het fråga rapporterar media en hel del om invandringens olika sidor. Hur många människor fick uppehållstillstånd 2019? Det allra vanligaste födelselandet bland de som invandrat hittills under 2019 är Sverige, följt av Afghanistan. Många förefaller oroliga för hur invandringen kommer att påverka samhällsutvecklingen.

Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Migrationspolitik är: SvD Premium, Migrationsverket, Socialdemokraterna och EU.

Antalet asylsökningar förväntas minska under dessa 3 år. Resten utgjordes av invandring från EES-länderna, arbetskraftsinvandring, gäststudenter, övriga anhöriga etc. Invandringen till Sverige är den lägsta på sex år, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Som Samhällsnytt kontinuerligt rapporterat om så har Sverige fortfarande en historiskt sett hög invandring.

Hur många sökte asyl? Under 2019:s första sex månader minskade invandringen med tio procent jämfört med samma period 2018. En av de hetaste politiska frågorna i dagens Europa rör invandring. Enligt Migrationsverkets senaste prognos kommer mellan 160 000 och 315 000 människor förväntas söka asyl i Sverige mellan 2017 och 2019. Här samlar vi alla artiklar om Migrationspolitik. Migrationsinfo ger dig en sammanfattning över migrationsåret 2019. De senaste 150 åren har Sverige gått från att vara ett utvandringsland till ett invandringsland. Vilka viktiga händelser skedde under året? Kan det i sig påverka människors oro? Under 2019 beviljades totalt omkring 120 000 uppehållstillstånd.