Den arbetsintegrerade varianten har hösten 2020 totalt 37 utbildningsplatser som knyts till kommande utbildningsanställningar och antalet platser per kommun varierar. Till en början rör det sig om 40 utbildningsplatser. Arbetsintegrerad lärarutbildning. MDH tilldelas 2,5 miljoner kronor. Vi vet att våra studenter som går den reguljära utbildningen tycker att just kopplingen mellan teori och praktik är svårt, men i den arbetsintegrerade … Det finns 20 platser i Malmö, 4 i Trelleborg, 4 i Burlöv, 3 i Helsingborg, 2 i Staffanstorp, 2 i Svedala samt 2 i Vellinge – ungefär hälften i vardera inriktningen. Malmö, Landskrona och Trelleborg är redan med. Då kan en arbetsintegrerad lärarutbildning vara något för dig. Anders Olsson är dock övertygad om att fler kommuner nappar framöver. Tillsammans med sex av regionens skolhuvudmän (Malmö stad, Trelleborgs kommun, Vellinge kommun, Burlöv kommun, Svedala kommun och Staffanstorps kommun) startar Malmö universitet hösten 2020 en arbetsintegrerad variant av grundlärarutbildningen (AIU). Regeringen satsar på arbetsintegrerad lärarutbildning för att öka antalet sökande till lärarutbildningarna. —På Malmö universitet är vi övertygade om att detta ger en starkare professionsförankrad lärarutbildning, säger Anders Olsson. Det finns också en arbetsintegrerad kurs under andra året som samproduceras med skolorna. Hitta den lärarutbildning som passar dig bäst! Lärarutbildningsguiden visar dig vägen till läraryrket oavsett vem du är eller var du befinner dig i livet. Det är studier i växelverkan med yrket. —Från Malmö stad ser vi mycket positivt på att vi nu får en pilot med arbetsintegrerad lärarutbildning. — Från Malmö stad ser vi mycket positivt på att vi nu får en pilot med arbetsintegrerad lärarutbildning. Vill du kombinera arbete som lärare med studier som leder till en lärarexamen? Hälften riktar sig till blivande F-3 lärare och hälften till blivande 4-6 lärare. Vi har arbetat för detta i flera år och vet att intresset är stort bland både skolor och studenter, säger grundskoledirektör, Anders Malmquist.