På den här sidan hittar du uppgiften samt presentationer som vi går igenom på lektionerna. Ni ska genomföra ett argumenterande tal och skriva en debattartikel. Du ska skriva en utredande text, ett PM av vetenskaplig karaktär, som handlar om hur språk genomgår förändringar och om det är önskvärt att arbeta för att bevara språk. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal, diskussioner, debatter och föredrag. Utredande PM. Kulturerna och språk kan dock leda till olika konsekvenser. Hur kan språket användas för att utrycka olika maktförhållanden? Kanske är du utredare, handläggare eller informatör och vill att din text ska bli bättre? Syftet med denna utredande text, är att bevisa hur språket i maktens tjänst kan hjälpa individen att utveckla sig. Ämnesplan Svenska som andraspråk 3 (Skolverket 2011) Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag för olika mottagare. Om en grupp förortsungdomar t. ex. En utredande text om språkförändringar i svenska språket. I svenska som andraspråk 3 arbetar vi nu, fram till vecka 50, med ett fördjupande moment inom språksociologin: Språk, makt och status. Detta är redan fallet med den turkiska invandringen i Sverige som har fört med sig uttryck som "guzz" (tjej) i ungdomars vardagliga uttryck. Du ska sammanställa fakta och åsikter från olika källor, analysera dem och dra en relevant slutsats utifrån källmaterialet. Om du däremot har skrivit en utredande rapport eller artikel i ditt arbete, och din arbetsplats vill anlita mig för att språkgranska den, är du varmt välkommen att höra av dig. Frågeställningar 1.3.1. Du kommer även att träna dig i att skriva vetenskapligt och att delta i en opponering. I det här arbetsområdet kommer ni att arbeta med språkliga variationer och språk och makt. Och ta reda på hur andra författare reflekterar om språket och makten. Dessa argumenterande examinationer ska handla om språk, makt och status på något sätt - syftet med arbetet är att protestera mot något ni… ... Bra sida om … Eleven redogör för det svenska språkets utveckling samt hur svenskan har påverkats av det engelska språket. Ungdomsspråket talar om för folk att individer som använder sig av det är oftast runt en ung ålder. tar sig upp i samhället kommer deras språk sprida sig till resten av samhället. [EJ4] Det kan förekomma att människor äldre än ungdomar använder sig av ungdomsspråket, eftersom det inte är något som begränsar folk att använda sig av.