släktskapsförhållandet mellan gåvogivaren och gåvotagaren.. Du kan preliminärt beräkna din gåvoskatt med gåvoskatteräknaren. Gåvotagaren ska betala gåvoskatt, om gåvans värde är 5 000 euro eller mera. Gåvoskattebeloppet påverkas av gåvans värde och skatteklass, dvs. Också förskott på arv är en gåva, för viken gåvoskatt ska betalas.

Du kan använda räknaren om du har fått gåvan år 2017 eller därefter. Gåvoskattedeklarationen ska lämnas inom tre månader från den dag då gåvan getts.