De förlitar sig på sina egna försvarsmekanismer och backar därför inte när gräsklipparna kommer. Lyssna. På Öster har delar av barngruppen påbörjat skapandet av en tvättbalja. Experterna vet inte riktigt varför just igelkottarna minskar. Du kan ge en hel morot eller bara en liten bit, beroende på storleken på din hund. På 10 år har igelkottarna minskat med 30 procent. Det gör till exempel att vi får mindre snö på vintern. Glädjebeskedet: Inställda valborgsfiranden – blir stora räddningen för igelkottar! Färre igelkottar i Sverige. Tvätta morötterna noga innan du ger dem till din hund. I berättelsen om Klas Klättermus badar Brummelman nämligen i en tvättbalja. Då blir grävlingarna fler. Framförallt är det nattetid som olyckorna sker, när bland annat igelkottar och paddor är som mest aktiva. Som tur är finns det ett enkelt sätt att förebygga kollisioner mellan igelkottar och gräsklippare. Coronaviruset har ställt till det för hela världen. Igelkottarna i Sverige blir allt färre. Skär av ändarna och ge dem råa. Istället har igelkottens utbredningsområden ändrats något. Vissa personer väljer att använda babymorötter eftersom de är mindre och minskar risken att fastna i en hunds svalg och orsaka kvävning. Det kan bero på att klimatet ändras. Martin Tjernberg menar dock i sin utredning att det finns frågetecken angående populationsutvecklingen. Den är numera mer urban och har starka fästen i många städer och ökar längs norrlandskusten, samtidigt som den minskar i odlingslandskapet på flera håll. Allt fler länder sitter i total karantän, ekonomin rasar och sjukvården går på knäna för att klara av den höga arbetsbelastningen.