"Frankrike uppvaktar Ryssland" Västländerna har blivit mer intresserade av att ha goda förbindelser med Ryssland sedan Putin blev vald till president. Ryssland är inte fiende med USA säger Vladimir Putin: "De kan ju räkna ut hur snabbt våra vapen kan nå dem". Ingen ska försöka diktera villkor för oss, började Putin utrikesdelen av sitt tal.

Då har man ryckt undan grunden för hela västvärldens militära säkerhet.

USA:s sätt att förhålla sig till Ryssland är inte vänskapligt, säger Putin. Efter fem veckor av krig visade det sig att 1200 människor (främst civila) hade dött och att skador för 2,5 miljarder dollar i landet förstörts. ... Detta förklarar varför Ryssland aldrig levt upp till sin ekonomiska potential. I augusti lade FN fram en resolution i vilken man manade parterna till vapenvila så att Libanons armé och FN-trupper kunde ta kontrollen av södra Libanon. Ekonomin i sin helhet må ha krympt men krigsindustrin har samtidigt vuxit kraftigt. Vi är ju snabba att kritisera Kina för brister i … I allra bästa fall, ur Kremls synvinkel, vägrar Nato-länder som på sistone närmat sig Ryssland (Grekland och Ungern) att aktualisera alliansens artikel 5 om kollektivt självförsvar. Från min vän Anders Thorén i Shanghai har jag fått denna viktiga krönika om den hotade svenska yttrandefriheten. Varför förklarar de inte för Sveriges befolkning varför Ryssland anser sig vara tvunget att ... Tidigare sovjetiska ledare påpekade också att åtgärderna i västländerna mot Ryssland, oavsett ... och ge dem en vecka att besluta om de fortfarande vill hålla fast vid sina vapen i dessa många olika sanktioner de lade på Ryssland. Det är speciellt intressant att en person som bott och levat i Kina i några decennier har dessa perspektiv på Sverige.

Andra världskriget Medurs från vänster: Kinesiska styrkor i slaget vid Wanjialing, australisk 25 punds-kanon under första slaget vid El Alamein, tyska Stuka-bombplan på östfronten vintern 1943–1944, amerikanska flottstyrkor i Lingayenbukten, Wilhelm Keitel ratificerar den tyska kapitulationen, sovjetiska trupper under slaget vid Stalingrad. De har gett upp hoppet om att påverka västländerna och riktar istället in sig på länder i Asien, samt i Afrika och Latinamerika, som man både tror är öppna för ekonomiskt utbyte och påverkan i politiska frågor. ... att om de inte lade sig i politiken så skulle inte Putin ingripa i affärerna. Internationella migrationsorganisationen (IOM) bedömer att fler än 160 000 ukrainare har fallit offer för människohandel sedan självständigheten. Ryssland är och ska vara en suverän stat. Romerna är en särskilt utsatt grupp. Problemet har ökat efter krigsutbrottet 2014. I näst bästa fall händer då ingenting förutom en och annan ny sanktion. Handeln med kvinnor som lockas eller tvingas att prostituera sig i västländerna är också ett stort problem.