Hedin Bil har som mål att underlätta marknadens förståelse för företaget genom tydlig information. We share values which are inherited … Moderbolaget verkar primärt inom tre affärsområden; fordon, finans och fastighet. Vi arbetar för en snabb och öppen redovisning gentemot vår omvärld. www.hedinbil.se I.A. Här nedan hittar du t ex våra pressmeddelanden och ekonomiska rapporter. Hedin Bil is represented in over 100 locations in Sweden, Norway, Belgium and Switzerland. Hedin Bil. Koncernen är till 100 % privatägd och verksamheten består av att förvalta och utveckla dotterbolagen. I.A. Hedin Bil is a registered trademark owned by the Anders Hedin Invest Group (91 %) and Ingemar Hedin (9 %). Through systems and solutions that increase security, we can make this possible. Since Saab was started, we have strived to keep society and people safe. It is a basic human need to feel safe and, as we see it, a human right. BILL Björn Borg BJBO Fastighets AB Balder BALD Castellum AB CAST Consilium AB COSI Fabege AB FABG Hufvudstaden AB HUF Husqvarna AB HUSQ Ikano Bank AB (Publ) IKA IJ Jernhusen AB JEH Kinnevik KINB Klövern AB KLOV L E Lundbergföretagen AB (Publ) LUND MEDA AB MEDA Millicom International Cellular S.A MIC NCC Treasury AB NCCT Norrköpings kommun NKP PEAB AB PEAB … Anders Hedin Invest är moderbolag och majoritetsägare till I.A.