Men något reellt självbestämmande blev det inte, eftersom Sametinget inrättades både som ett folkvalt organ och en statligt styrd myndighet. Under 1980-talet lobbades det intensivt för att få till stånd ett sameting, vilket till slut skedde när Sametinget invigdes 1993. Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige. Sámedikki birra Sámediggi lea sihke stáhtalaš eiseváldi ja álbmotválljejuvvon sámi parlameanta bargogohččosiin bearráigeahččat sámi …