Senast redigerat av JapMax (9 januari 2009) En carport e ju inte lönt o isolera nått tak på, den har ju ändå inte alla väggar och garageport. Däremot är man mycket osäker på om det är bra eller dåligt att använda ångspärr/ångbroms. Dock kan en regelstomme kännas enklare för den som inte är van att mura. Plast eller inte vid isolering av.
Det är en carport som taket ska upp på, och isoleringen är förstås för vindens skull . Detta utan att höja takhöjden alltför mycket.
Vanligtvis önskar man isolera ganska väl eftersom oisolerade byggnader i praktiken inte är användbara varken sommar eller vinter i vårt klimat. Arbetet med att isolera garagegolvet kan man mycket väl göra på egen hand. Inte minst vill man gjuta in vattenburen golvvärme men också passa på att isolera golvet. Isolermaterial: ISOVER UNI-skiva, ISOVER Plastfolie eller ISOVER Vario® Xtra. Är det garage eller carport du har? ISOVER Vario® Xtra används som lufttätning och ångbroms i byggnader med normal fuktbelastning inomhus. Isolering av mineralull, alltså stenull eller glasull, har ingen hygroskopisk förmåga – de kan inte ta åt sig och avge fukt. Har du ett befintligt garage och inte vill riva ner fasaden är det enklaste sättet att isolera väggarna inifrån. Kåken är inte plastad och jaktstugan är det inte och ingen av dem har ruttnat ner ännu eller bjudit in mögel. Förvaring eller framtida boyta. Stugan är byggd 1952 och kåken i … GÖR SÅ HÄR! Tänk då bara på att vara extra noggrann och göra det rätt redan från början, så att man i framtiden slipper tråkiga överraskningar. I moderna hus har man använt sig av en invändig ångspärr av plast. Jag ska isolera mitt garage och jag kommer inte att sätta plast. Det är stenmaterial och då bildar hela väggen inklusive teglet en homogen väggkonstruktion, och då behövs heller ingen plast eller liknande på insidan, säger han. Det har oftast inte varit något problem eftersom värmeläckaget samtidigt har torkat upp konstruktionen. Isolera med 10cm Cellplast eller markisolering av nått slag. Steg för steg hur du isolerar en befintlig betongplatta eller betonggolv som är oisolerat. En fördel med att ha ett garage är att det är en perfekt plats för förvaring.