Om det uppstår en misstanke om att det pågår människosmuggling när polisen möter människor som vill söka asyl i Sverige, är varje polis skyldig att rapportera och utreda det. För svensk polis är brotten svårutredda. Wow. För att utländsk polis på ett smidigare sätt ska kunna ta med sig sina vapen till Sverige föreslår utredningen en ändring i krigsmateriellagen, så att tillstånd inte ska krävas för vapenförinförsel i Sverige. För bättre säkerhet och resultat utökar vi nu möjligheterna till samarbete. Om Sverige drabbas av en terrorattack ska polisen ta hjälp av både svenska militära elitförband och utländsk specialpolis.Allmänheten ska varnas via sms.På fredagen presenterade inrikesminister Anders Ygeman regeringens handlingsplan mot terrorism. Om Sverige drabbas av en terrorattack ska polisen ta hjälp av både svenska militära elitförband och utländsk specialpolis. Redan i sommar kan utländska poliser få verka operativt i Sverige. 2017-05-26. av Micke. Utländsk polis mot terrordåd i Sverige. Jinge tycker det är landsförräderi, det kanske är att dra det lite väl långt, men väldigt märkligt känns det. Ligorna stannar kort tid i Sverige, är tekniskt kunniga och lämnar få spår efter sig. Dessutom upplever polisen att de är uppmärksamma på polisens spanare. Att hjälpa en person olovligen in i Sverige kan misstänkas vara människosmuggling, oavsett om det sker mot betalning eller ideellt. Det framgår av ett lagförslag från regeringen som främst tar sikte på större händelser som till exempel idrottsevenemang eller terroristattacker. Den internationella kampen mot terrorism och gränsöverskridande brottslighet går vidare. Läser på SR att utländsk polis ska få rätt att agera i uniform med vapen i Sverige. I Förord Tack älskade Felicia och Marcus för er kärlek under arbetets gång. – Vi försöker stoppa dem genom spaningsinsatser mot de som är här. Utländsk polis får operera i Sverige! Håller med mrKafka, man kolla almanackan för att se att det inte redan är 1 april igen. Med… Ja till lagändring som kan ge utländsk polis befogenheter i Sverige. Giltighet och erkännande av utländska äktenskap i Sverige: En internationellt privat- och processrättslig studie gällande äktenskap och särskilt barnäktenskap Lucia Sabadija Examensarbete i internationell privaträtt och processrätt, 15 hp Examinator: Stockholm, Vårterminen 2014 .