Vad är skillnaden mellan kapitalism och kommunism?
I så fall är …

Det är en korkad tanke på grund av att kommunism innehåller allt som gör att en människa inte fungerar på alla plan. Den obetalda skulden kommer att leda till konkurs för banker, som måste nationaliseras och staten måste ta vägen som så småningom kommer att leda till kommunism.

Ett enkelt svar vore att den innebär att egendom ska vara gemensam. Vad kommunismen INTE är. Därmed är det tänkt att alla medborgare ska få … Vad var kärnan i Karl Marx verk och teorier, som skapade marxismen? Kommunism – Är det bra eller dåligt? kapitalism. Kortfattad film som förklarar kommunism. Viktor, Torsås (24 oktober 2003) 02amvi[snabel-a]hotmail.com Det finns både gemensamma nämnare och skillnader mellan ideologierna nazism och kommunism.

• Kapitalismen är ett politiskt system där regeringens engagemang är minimal och individens individuella ansträngningar beundras. kapitalism (av kapital), ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna. Socialism, kommunism, kapitalism och marxism, är dessa besläktade? Det är enkelt att älska och förstå kommunism. Det är lika enkelt att hata och förkasta kommunism. Filmen förklarar kortfattat och enkelt hur teorin bakom kommunismen fungerar. Dan Park är en gatukonstnär som inte omfattas av yttrandefriheten så han har dömts till fängelse flera gånger. En rörelse för ett samhälle där makten ligger hos folket, och då inte bara makten över statsapparaten utan också makten över företagen och arbetsplatserna. Andra vill helt enkelt inte inse verkligheten, eftersom det passar dem bäst att leva i förblindad tro på kommunismen. Kommunismen strävar efter att avveckla kapitalismen genom revolution medan … ” Planekonomins relation med marknadsekonomin. Kommunism (från franskan: communisme och ytterst av latin: communis, gemensam) är en grupp närbesläktade idéer om att produktionsmedlen i ett samhälle är gemensamt ägda. Planekonomin är helt enkelt motsatsen av marknadsekonomin. Vi kan inte blunda för vad kommunismen har åstadkommit i praktiken gällande lidande, förtryck, folkmord och brist på mänskliga rättigheter. Info om kommunismen kan vara intressant att läsa om i ett ekonomisk perspektiv, Fungerar kommunism? Kortfattat så är skillnaden på kommunism och demokratisk kommunism just i styret, där folket styr landet genom folkvalda representanter och folkomröstningar, istället för en enväldig ledare i form av en diktator. Freddy säger: Hej Lars! Kommunism är inte alls en vacker tanke. Kan ni mer grundligt förklara hur ni kan jämnföra Kommunister med Nazister, är det inte så att Kommuniser vill helt olika saker än nazister? Vi kommer skriva om: Varför är kommunism dåligt?

Therese (21 november 1999) tezze_84[snabel-a]hotmail.com Du ska få två svar. Själva kärnan i Marx'''' s vetenskapliga arbete var upptäckten av mervärdet. Det i motsats till ett kapitalistiskt samhälle, där ekonomin styrs av den lilla överklass som äger de stora företagen. Kapitalisterna är både köpare och säljare. Vad kommunism är och vad det leder till Enligt kommunismens läror ska staten samla in det mesta av landets produktion och sedan fördela detta rättvist. [1] Inom marxismen är det också benämningen på det tillstånd i samhällsutvecklingen där klasserna och staten upplösts och produktionsresultatet fördelas åt alla efter behov.


Jag tycker du gör helt rätt i att kalla dig kommunist.

Jag skulle gärna vilja ha svar på ett enkelt och lätt sätt vad kommunism är? Det är således varken stat eller kooperativ som i ett sådant system är de främsta ägarna av jord eller industrier, och produktionen inriktas på det som visar sig finna köpare. – Fördelar och nackdelar.

Vi kan inte glömma alla de människor som mördats i kommunismens namn. Det gemensamma för inläggen är att idén om kommunismen fortsätter leva, trots att den betraktats som död sedan den "reella socialismen" gick under för ett par decennier sedan. GOTT OCH BLANDAT. Varför tycker en del att kommunism är bra? Det finns inte ett uns i den ideologin som är komparativ med någon form av biologiskt liv på jorden. Vad är socialism? När andra ”konstnärer” hotar med att spränga regeringen, storma slottet och våldta prinsessan Madeline är det konst. Många är förblindade eftersom de kanske redan i ung ålder blivit grundlurade (eller hjärntvättade) av äldre kommunister, och/eller saknar erfarenhet av arbetsliv eller kommunism i praktiken.

• Kapitalismens och kommunismens definitioner: • Kommunismen är ett politiskt system där regeringen kontrollerar hela samhället, inklusive ekonomin. Lite om dess historia hade också varit intressant. Det är inte en statskapitalistisk byråkrati, det är inte ett klasslöst paradis efter socialismens stålbad, den objektiva produkten av vissa motsättningar inom kapitalismen eller …