Titicacasjön ligger på 3 812 meters höjd över havet [1] och är därmed världens högst belägna sjö med reguljär båttrafik. Sveriges största sjö är Vänern.

Båtar, Fartyg, Jollar, UV-farkoster, Flottar, Flytetyg etc Hangarfartyget Charles de Gaulle går till hamn efter misstänkt coronasmitta Båtar, Fartyg, Jollar, UV-farkoster, Flottar, Flytetyg etc Hangarfartyget Charles de Gaulle går till hamn efter misstänkt coronasmitta Det är en av världens största sjöar (14 plats) och den är vackert belägen i nordvästa Ryssland nära det Karelska näset. Ladogasjön är överlägset Europas största sjö med en total yta på 17 700 kvadratkilometer. Omkring 107 miljoner människor lever i regionen som är en av världens mest tätbefolkade. Hej and wälkommen to Sweddit!
Med en yta på 31 494 kvadratkilometer och en volym på 23 600 kubikkilometer är Bajkalsjön världens till ytan sjätte största sjö, till volymen världens näst största (efter Kaspiska havet) och världens till volymen största sötvattensjö. Sjön ligger på 176 meters höjd över havet och rymmer 8458 km³ vatten, djupaste punkten är 282 meter. Världens överlägset största sjö är Kaspiska Havet som är 4,5 gånger så stor som den näst största sjön, Lake Superior. Kaspiska Havet är dock en saltsjö så om man bara vill räkna sötvattenssjöar är Lake Superior mellan Kanada och USA världens största sjön. Baikalsjön är världens största sjö sett till vattenvolym och här finns cirka 20% av världens färskvatten. Aralsjön var på 60-talet världens största sjö med 68 000 km². Titicacasjön ligger på 3 812 meters höjd över havet [ 1 ] och är därmed världens högst belägna sjö med reguljär båttrafik. Visiting redditors from elsewhere are also welcome! Kaspiska havet gränsar till fem länder och är med en yta på 374 000 km² och en volym på 78 200 km3 världens största sjö. Kaspiska Havet är dock en saltsjö så om man bara vill räkna sötvattenssjöar är Lake Superior mellan Kanada och USA världens största sjön. Sjön är 636 kilometer lång. Sveriges största sjö, Vänern, kniper en lika oväntad som imponerande 26:e plats på listan över världens största sjöar – inte illa pinkat med tanke på antalet stora vattenpölar som finns runt om i … Sjöns största längd är 192 kilometer och den är 50 kilometer bred på mitten.

[2 De gränsar till USA och Kanada och sundet mellan sjöarna är 8 km brett varav vi anser de vara en sjö. Baikalsjön. The hub for Swedes on reddit and our community here! Vänern är också den tredje största sjön i Europa.

Se även Lista över världens största sjöar. Vänern är så pass stor att den brukar kallas ett innanhav. Denna sjö är till ytan Nordamerikas största sjö och består av Michigansjön och Huronsjön som är sammanhängande. En gång världens fjärde största sjö med en storlek bara något mindre än Österrike, har Aral sedan 1960-talet krympt i storlek så att bara en tiondel återstår idag. Sjön som ligger på gränsen mellan Asien och Europa är 1 200 kilometer lång, vilket kan jämföras med Sverige som bara är 40 mil längre. Baikalsjön är världens största sjö sett till vattenvolym och här finns cirka 20% av världens färskvatten. Titicacasjön är Sydamerikas största sjö, belägen på gränsen mellan Peru och Bolivia.Ytan är 8 288 kvadratkilometer. Med en yta på 31 494 kvadratkilometer och en volym på 23 600 kubikkilometer är Bajkalsjön världens till ytan sjätte största sjö, till volymen världens näst största (efter Kaspiska havet) och världens till volymen största sötvattensjö. Sveriges största sjö, Vänern, kniper en lika oväntad som imponerande 26:e plats på listan över världens största sjöar – inte illa pinkat med tanke på antalet stora vattenpölar som finns runt om i världen. Södra Aralsjön uppskattas stabilisera sig på cirka 5 000 km² (2009 var östra aralsjön i huvudsaksak torrlagd).