Kroppen är sammansatt av tre tydligt skilda avdelningar: huvud, mellankropp (thorax) och bakkropp (abdomen). På varje segment sitter det normalt ett benpar, men hos många leddjur är segmenten hopvuxna till större kroppsdelar och då kan det sitta fler. ... Predatorer på klokryparen är främst andra leddjur. För flygning används bara de bakre vingarna, flygvingarna. Det finns såväl predatorer som växtätare och sådana som livnär sig på dött organiskt material och de som är filtrerare. Extremiteterna, som i antal aldrig överstiger tre par hos fullbildade insekter, men kan vara färre, genom att ett benpar förkrympt, sitter bara på mellankroppen. Sällan finns förkrympta extremiteter på … Leddjur uppvisar som den mångformiga grupp de är stor variation i levnadssätt. Vingar och bakkropp. Leddjuren delas in i grupper efter hur de är byggda och ofta hur många benpar de har. Så är det hos insekter och spindeldjur. Skalbaggar har 2 par vingar, av vilka det främre paret är ombildade till styva, starkt sklerotiserade täckvingar. Hos familjen flugbaggar är dock täckvingarna mjuka och endast svagt sklerotiserade. Utformningen på mundelarna och benen är karaktärer som visar på deras födoval. Lösningen på detta korsord är Nedan hittar du rätt svar och synonym på bakkropp på leddjur Korsord, om du behöver mer hjälp med att avsluta ditt korsord fortsätter din … Inventering av hålträdsklokrypare (Anthrenochernes stellae) i Lunds stadspark 2012 ... lång bakkropp som är indelad i tolv segment.