Årsräkningen ska vara överförmyndarverksamheten tillhanda senast 1 mars och skickas in till oss per post eller lämnas direkt i vår brevlåda vid Smålandsgatan 26 B.
Årsräkningen ska skickas in senast den siste februari året efter det år förvaltningen avser. Som god man, förvaltare och ibland även förmyndare är du skyldig att redovisa hur du sköter ekonomin för den du är ställföreträdare för, och vad du i övrigt utför i ditt uppdrag. Titta på fler skärmbilder från programmet. Redovisning Visa Dölj. Tillgångsförteckning. Denna ekonomiska redovisning kallar vi årsräkning. Redovisa arbetsgivaravgifter och skatteavdrag. Förteckning (word, 35 kB) Redovisning av uppdrag. Ansökan om uttag från spärrat konto (god man/förvaltare) Ansökan om uttag från spärrat konto (förmyndare) Ansökan om samtycke till åtgärd med fast egendom, bostadsrätt m.m.
Redovisningen av huvudmannens ekonomi består av tre delar, tillgångsförteckning, årsräkning och sluträkning. Arvode eller ersättning utbetald av huvudmannen. God man för ensamkommande flyktingbarn; God man & förvaltare - problem och lösningar; God man & förvaltare - en praktisk vägledning; Programinformation. (god man/förvaltare) ... Redovisning. Överförmyndarnämnden kontrollerar att du som vill bli god man sköter din egen ekonomi, att du … Varje år ska du lämna in en ekonomisk redovisning för ditt uppdrag under föregående år. ... Redovisning av skatt – övriga som är skyldiga att betala skatt. Uppdraget pågår - Årsräkning.

God man. Är du intresserad av människor och ekonomi? Stor vikt har lagts på enkelhet och tydlighet och kräver inga tidigare erfarenheter av datorstödd redovisning. Beräkna avgifter och skatt. Årsräkning Varje år ska du som god man eller förvaltare lämna in en årsräkning och en redogörelse för utfört uppdrag. Årsräkningen ska vara oss tillhanda senast 1 mars och skickas in till oss eller lämnas i receptionen i kommunhuset på Västra Esplanaden.. Vi kommer … Varje år skall du som god man eller förvaltare lämna en årsräkning där huvudmannens tillgångar, inkomster, utgifter och skulder per 31 december redovisas. God man föreningar; Upprättande av förteckning; Uppdragets hörnstenar; Godmanskap och förvaltarskap; Litteratur. Årsräkningsblanketter och redogörelseblanketter har skickats ut. Som god man ska du vara ärlig, noggrann och tycka om att hjälpa andra människor.

Godman redovisning är framtaget för att på ett enkelt och snabbt sätt ge en bra överblick av redovisningen och dina huvudmäns ekonomi. Du som har ett uppdrag som god man eller förvaltare är skyldig att lämna redovisning av din huvudmans ekonomi till överförmyndaren varje år. Du måste ha möjlighet att avsätta tid för ditt uppdrag och alltid ha huvudmannens bästa i fokus.

Då kan du bli god man eller förvaltare. Det hör ihop med överförmyndarnämndens syfte: varken din huvudman eller … Uppdraget som god man innebär att du löpande ansvarar och arbetar för att huvudmannen får ett bra och välfungerande liv.