Efter en flytt har jag tyvärr inte platsen just nu att föda upp och sälja fåglar. ”Allt om vaktlar” drivs av Valentin, som under ett par år var med och drev en liten uppfödning av japanska vaktlar i Vendelsö utanför Stockholm under namnet ”Vendelsö vaktel”. Men eftersom … Mina videos om att leva off-grid i mitt hus på hjul samt bygget av detta hus. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 885/2011 av den 5 september 2011 om godkännande av Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) som fodertillsats för kycklingar för uppfödning till värphöns, slaktankor, vaktlar, fasaner, rapphöns, pärlhöns, duvor, slaktgäss och strutsar (innehavare av tillståndet Kemin Europa NV) (4 ) bör införlivas med avtalet. ... NU kan jag börja med mitt hus på hjul, KÄRRAN kommer i morgon. Namnet ”Vendelsö vaktel” är inte heller längre aktuellt.