Exempel på bolag som ingår i koncernen är Umeå Energi, VAKIN/UMEVA, Bostaden, INAB och Västerbottens … Uumaja sijaitsee Ruotsin itärannikolla Merenkurkun tienoilla. Så jobbar vi med Facebook: Facebook är vid sidan av kommunens webbplats en kompletterande kanal för information och nyheter från Umeå kommun, främst riktat til … l invånare i Umeå. Vi vill därför förtydliga hur hemtjänsten arbetar för att du som invånare i Umeå kommun ska kunna känna dig trygg med hemtjänstens insatser. Vill du vara med? [6] Umeå kommun) on Västerbottenin läänissä sijaitseva Ruotsin kunta. De senaste veckorna har flera medarbetare i hemtjänsten blivit ifrågasatta och anklagade för att sprida smitta. Umeå kommun är med sina 120 000+ invånare (2017) Norrlands mest välbefolkade kommun, och har så varit ända sedan det tidiga 1990-talet. Kommunen har enligt lag ansvar för socialtjänst, skola, plan- och byggfrågor, hälso- och miljöskydd, avfallshante … ring, renhållning, vatten, avlopp, räddningstjänst, beredskap, säkerhet och överförmyndarverksamhet. Umeå kommun (uttal ()) är en kommun i Västerbottens län. Umeå kommun har haft en stark tillväxt under mycket lång tid. Umeå är en central knutpunkt för norra Sverige och benämns ibland som Norrlands huvudstad. Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Här finns en imponerande bredd på kompetensen. Antalet invånare ökade med 2 039 personer under 2018. Umeå är centralort i Umeå kommun, residensstad i Västerbottens län och sedan 1965 universitetsstad – Umeå universitet är med cirka 16 000 helårsstudieplatser landets femte största. Det gäller al... la våra medborgare och det gäller dem som överväger att flytta hit och etablera sig, till exempel studenter och företag med flera. Vi vill därför förtydliga hur hemtjänsten arbetar för att du som invånare i Umeå kommun ska kunna känna dig trygg med hemtjänstens insatser. Katso sivun Umeå kommun yhteystiedot ja tiedot. Umeå kommun är en av Umeås stora arbetsgivare. Vill du vara med? De senaste veckorna har flera medarbetare i hemtjänsten blivit ifrågasatta och anklagade för att sprida smitta. Umeå utvecklas snabbt. Vi levererar tjänster och service åt kommunens invånare. Visionen uttrycker att alla ska uppleva att de vinner på att bo och verka i Umeå. Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare. Umeå kommun (uttal ()) är en kommun i Västerbottens län. De senaste veckorna har flera medarbetare i hemtjänsten blivit ifrågasatta och anklagade för att sprida smitta. Umeå kommuns vision är att Umeå ska ha 200 000 invånare år 2050. Umeå är centralort i Umeå kommun, residensstad i Västerbottens län och sedan 1965 universitetsstad – Umeå universitet är med cirka 16 000 helårsstudieplatser landets femte största. Umeå är med sina 88 203 invånare (2018) [ 8 ] Sveriges 13:e största tätort och sedan 1995 Norrlands största tätort (passerade då … Uumajan kunta (ruots. Kommunens vision och ambition är att nå 200 000 invånare till 2050. Uumajan kunta (ruots. Det är Norrlands största kommun sett till antalet med 124 000 invånare, och trettonde största kommunen i Sverige sett till befolkningsmängd. Här finns en imponerande bredd på kompetensen. Umeå utvecklas snabbt. Det gäller al... la våra medborgare och det gäller dem som överväger att flytta hit och etablera sig, till exempel studenter och företag med flera. Umeå Kommunföretag, UKF, är moderbolag för Umeå kommuns samtliga aktiebolag*. Befolkningsmässigt är Umeå kommun, med 128 901 invånare (31 december 2019) [ 5 ] , Sveriges 11:e största kommun , sedan 1992 Norrlands största kommun och sedan 1976 Norrlands snabbast växande kommun. Centralort är Umeå som också är länets residensstad.Befolkningsmässigt är Umeå kommun, med 128 901 invånare (31 december 2019) [5], Sveriges 11:e största kommun, sedan 1992 Norrlands största kommun och sedan 1976 Norrlands snabbast växande kommun.