På sidan Hyra ut din privatbostad kan du läsa om vilka regler som gäller i just din situation. Andrahandsuthyrning är en ofta återkommande fråga för bostadsrättsföreningars styrelser att hantera. Juridikfrågan, artikel ur tidningen Borätt nr 3/2015 "Som de flesta känner till, har reglerna om andrahandsupplåtelse förändrats under förra året. Å ena sidan har det blivit lättare att få tillstånd att hyra ut men å andra sidan kan föreningen numera ta ut en avgift för uthyrningen. Regler för inneboende. Läs vidare för att ta reda på vad som gäller om du vill hyra ut din bostadsrätt. Vid andrahandsuthyrning av en bostadsrätt måste föreningens styrelse alltid ge samtycke till uthyrningen. Andrahandsuthyrning En bostadsrättshavare får upplåta hela sin bostadsrätt i andra hand endast om styrelsen ger sitt samtycke. Den 1 oktober 2019 skärps hyreslagen. Nya regler för andra hand, inneboende och byte. Det föreningen vill veta är under vilken tid, av vilket skäl och till vem lägenheten ska hyras ut. Regler andrahandsuthyrning bostadsrätt. Skillnad på bostadsrätt och hyresrätt. Dessutom ändras reglerna för inneboende och lägenhetsbyte. 25 augusti 2015 Information från juridikavdelningen på HSB Skåne HSB INFORMATION HSB Skåne e-post: info@skane.hsb.se Tel: 046–210 84 00 www.hsb.se 1(5) DE NYA REGLERNA OM ANDRAHANDSUTHYRNING Bakgrund Den 1 juli 2014 började nya regler om andrahandsupplåtelse av bostadsrättslägenhet gälla. Nya regler för andrahandsuthyrning av bostadsrätt – Den 1 februari 2013 börjar lagen om uthyrning av egen bostad att gälla.. Ladda ner de dokument du behöver vid andrahandsuthyrning av din bostadsrätt här på Juridiska Dokument! Bostadsrättsförenin I SBCs kunskapscentrum hittar ni svaret på många bostadsrättsfrågor.Vi har Sveriges bredaste kompetens inom bostadsrätt om ni behöver råd, stöd & hjälp Måndagen den 20/5 kl. Den som köper ett hyreskontrakt på den svarta marknaden riskerar, i och med lagändringen, fängelse. Här har vi samlat de viktigaste reglerna du som hyresgäst bör känna till. Nya regler samt avgifter för andrahandsuthyrning fr.o.m. Men vi börjar från början, vad är egentligen andrahandsupplåtelse,… Regler för andrahandsuthyrning. Vanligen godkänns bara andrahandsuthyrning för en period om ett år”. Där kan du även få hjälp att räkna ut din skatt och vad du ska deklarera. De flesta bostadsrättsföreningar ger tillstånd för andrahandsuthyrning ett år i taget, vilket brukar kunna förlängas om det finns skäl för det. När det gäller byten av hyreslägenheter måste man efter den första oktober ha bott i lägenheten i minst ett år för att få byta den med någon annan. Förändringar i regler för andrahandsuthyrning Den 1 juli 2014 ändrades reglerna kring andrahandsuthyrning. Har en juridisk person före ikraftträdandet av den nya lagen förvärvat bostadsrätt till en bostadslägenhet, avsedd för annat än fritidsändamål, gäller 11 § första stycket första meningen den gamla lagen i stället för 2 kap. Det krävs alltid tillstånd från hyresvärden, eller från hyresnämnden, för att få hyra ut sin bostadshyreslägenhet i andra hand. Nya regler för uthyrning av hyresrätt i andra hand Den 1 oktober 2019 börjar nya regler gälla för uthyrning av hyresrätt i andra hand. Jag undrar vilka regler som gäller för andrahandsuthyrning av en bostadsrätt. Nya regler samt avgifter för andrahandsuthyrning fr.o.m. Trenden med korttidsuthyrningar via till exempel Airbnb har medfört nya frågor att ta ställning till. Andrahandsuthyrning av bostadsrätt. Så blir de nya reglerna för andrahandsuthyrning. Den nya lagstiftningen innebär att en hyresgäst löper större risk att bli av med sin lägenhet om han eller hon hyr ut otillåtet i andrahand. Inte heller den hyran får vara oskälig, däremot behövs inte tillstånd från värden. Andrahandsuthyrning – detta gäller med den nya lagen 4 september 2019 kl 08:15 Nyheter Efter 1 oktober kan du bli vräkt utan varning vid andrahandsuthyrning utan … Det påverkar uthyrning av hyresrätt i andra hand, regler för inneboende och lägenhetsbyte. 4. Enligt min förening krävs det något av följande: ”Provboende med sambo eller studier eller arbete på annan ort. För att få hyra ut i andra hand ska man ha något som heter ”beaktansvärda skäl”.Exempel på det är bland annat ålder, sjukdom, studier eller tillfälligt arbete på annan ort, särskilda familjeförhållanden och sambo på prov. 4 § första stycket den nya lagen. Ni kommer med största sannolikhet inte få godkänt av bostadsrättsföreningen att hyra ut er nya bostadsrätt under de premisser du anger. För alla former av andrahandsuthyrning av en bostadsrätt krävs styrelsens tillstånd, … andra hand, andrahandsuthyrning, bostadsrättslagen, hyra ut, nya regler, regler, uthyrning Juridikfrågan, artikel ur tidningen Borätt nr 3/2015 ”Som de flesta känner till, har reglerna om andrahandsupplåtelse förändrats under förra året.