Då din fråga rör tjänstledighet på grund av studier är lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning tillämplig, den hittar du här.. När du ansöker om tjänstledighet pga studier kan du välja att ansöka för en sammanhängande period eller terminsvis. Ett sådant intyg kan vara ett antagningsbesked eller en kursplan. Vad du vill studera väljer du själv. Studier (regleras i lag och avtal) Studier i organiserad form, oavsett relevans för anställningen. Ledighet. Teknikavtalet IF Metall SVAR Hej, Rätten för tjänstledighet avseende studier regleras i studieledighetslagen, här. Arbetsgivaren kan skjuta upp tidpunkten för ledigheten, dock krävs godkännande av den lokala fackföreningen om arbetsgivaren önskar senarelägga ledigheten mer än sex månader. I vissa fall kan dock arbetsgivaren bevilja tjänstledighet utan att lagen ger dig rätt till det. Kan jag ta tjänstledigt för att testa ett annat jobb? Arbetstagaren har rätt till behövlig ledighet.

Enligt studieledighetslagen har du rätt till tjänstledighet för studier om du varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren (så kallad kvalificeringstid). Tjänstledighet innebär att du får ledigt från ditt arbete utan betalning. Under tiden du är tjänstledig tjänar du inte heller in någon semesterlön.

Det finns en rad lagar som ger den anställde rätt att vara ledig från arbetet, till exempel ledighet av trängande familjeskäl, ledighet för vård av svårt sjuk närstående, ledighet för att bedriva näringsverksamhet samt rätt till ledighet för provanställning i försvarsmakten och GMU (grundläggande militär utbildning). Lagen uppställer ingen regel som exakt anger hur lång tid i förväg. Du kan i många fall ha rätt till tjänstledighet enligt lag, exempelvis för studier. Vad du vill studera väljer du själv.

Men om utbildningen till största del gäller fackliga frågor har du rätt till ledighet även som du inte har varit anställd så länge. Krav för att få tjänstledigt för studier: Du ska ha varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Det är alltså upp till din arbetsgivare att godkänna eller avslå tjänstledighet i dessa fall. Tjänstledighet för studier. Enligt studieledighetslagen har du rätt till tjänstledighet för studier om du varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren (så kallad kvalificeringstid). SVAR.