- Sitter apparaten däremot i ett ojordat uttag så händer ingenting - den kommer att fungera utmärkt. Det går alltså att koppla en portabel jordfelsbrytare till ett ojordat uttag. Fungerar en JFB bättre för jordade uttag? Jag har skaffat mig ett par gamla lampor som har ojordade stickkontakter men vill kunna använda dem hemma där jag har jordade uttag. Men apparater ska bara anslutas till ojordade uttag i samma rum som uttaget sitter. CachadLiknandePassar både i jordade och ojordade uttag. En jordfelsbrytare funkar genom att jämföra strömmen som går i fas och nolla, om skillnaden är större än ca 30mA så bryter den, med andra ord behövs inget jordat uttag för … Kanske möjligtvis onödigt (om det är en helt isolerad miljö och det inte finns någon möjlighet att föra in jordpotential) men inte sämre. En vanlig missuppfattning är att jordfelsbrytare bara fungerar om de sitter i jordade uttag, men de ger ett gott personskydd även i ojordade uttag. Kapsling i vit termoplast, IP44. Att den inte skulle fungera i ojordade uttag är en gammal missuppfattning. Rent tekniskt så struntar en jordfelsbrytare i om uttaget är jordat eller inte. Byggahus . Jag anser att en anläggning normalt inte blir sämre ur elsäkerhetssynpunkt om jordfelsbrytare installeras även om det är ojordade uttag. I en vanlig bostad från 70-talet finns det i regel bara något enstaka jordat eluttag, är man då skyddad av en jordfelsbrytaren även i de ojordade uttagen. Godkänd för utomhusmontage. Byta från ojordat till jordatinläggdec 2012Byta ojordade eller dra fram för jordade uttag? Svar. Använd sökfunktionen så hittar du en befintlig tråd i samma ämne. Först när någon tar i höljet och samtidigt tar i något som har kontakt med jord kommer JFBn att lösa, kanske. Jag hade tänkt.. Förläng det elektriska Grenuttag med 3-vägsuttag och jordad kabel. Det finns ingen föreskrift som säger att en innehavare av … En vanlig missuppfattning är att jordfelsbrytare bara fungerar om de sitter i jordade uttag, men de ger ett gott personskydd även i ojordade uttag. Först när någon tar i höljet och samtidigt tar i något som har kontakt med jord kommer JFBn att lösa, kanske. Jordfelsbrytare i ojordat uttag. Kombinerat 2-vägs, jordat petskyddat uttag 16A/230V, och en 2-polig jordfelsbrytare typ A, 30mA märkfelström. Fungerar en JFB bättre för jordade uttag? - Sitter apparaten däremot i ett ojordat uttag så händer ingenting - den kommer att fungera utmärkt. Jordad lampa i ojordat uttag Kan jag sätta jordad kontakt på gamla lampor? Däremot blir det inte tillåtet att använda lampor eller apparater i miljöer de inte är godkända för, exempelvis att använda apparater för inomhusbruk ute, genom att sätta dit en jordfelsbrytare. I äldre bostäder som saknar jordfelsbrytare kan du använda. Jag anser att en anläggning normalt inte blir sämre ur elsäkerhetssynpunkt om jordfelsbrytare installeras även om det är ojordade uttag. Alla uttag i ett rum ska vara antingen jordade eller ojordade. Ja, definitivt, som nämndes ovan. Ja, definitivt, som nämndes ovan. Protector i IP44 är godkänd för montage över infälld apparat- eller rakuttagsdosa. Krav på jordfelsbrytare för inomhusuttag med högst 16 ampere märkström trädde i kraft 1 januari 2000. En fråga: Funkar verkligen en JORDfelsbrytare i ett ojordat uttag? Däremot blir det inte tillåtet att använda lampor eller apparater i miljöer de inte är godkända för, exempelvis att använda apparater för inomhusbruk ute, genom att sätta dit en jordfelsbrytare. Fråge-id: 2173 Jag undrar om en jordfelsbrytare skyddar och gör nytta i ett eluttag som inte är jordat. Den fungerar oavsett om du har jordade eller ojordade uttag. Dock så bör även ojordade uttag vara petsäkra. Om kylskåpet är jordat får det inte finnas några ojordade uttag i köket, det blir livsfarligt. En säkring med 2V märkspänning fungerar därför utmärkt även i apparater där . CachadLiknandeMan kan därför idag inte ta första bästa jordfelsbrytare och installera den, utan att. Kanske möjligtvis onödigt (om det är en helt isolerad miljö och det inte finns någon möjlighet att föra in jordpotential) men inte sämre. I våtutrymmen får Protector monteras i område 3.