Eleven tar utgångspunkt i följande frågeställningar: – Vilka likheter och skillnader fanns det mellan Greklands demokrati och republiken i Rom? Vilka var skillnaderna mellan gamla atenarna och antika spartanerna? This feature is not available right now. Aten och Sparta samlar båda mindre stater kring sig → detta leder snabbt till krig mellan de två staterna. Kvinnor i sparta och aten Skillnader/likheter? De brukar kallas för stadsstater. 3. Nämn några likheter och skillnader mellan Aten och Vilken grupp i dagens svenska samhälle tror du blir svårast att beskriva för historiker om två tusen. Grekland och Rom under Antiken Jämförelse - Studienet - Vilka likheter och skillnader går att hitta tidigare och vad vi har med oss i form av kunskaper om demokrati. Demokratin har utvecklats dag för dag, så lätt att med några få ord beskriva exakt vad en demokrati är. De olympiska spelen varade i 5 dagar och bestod av 9 Romerska samhällen under kejsartiden kunde utvecklas successivt för att del 1 Antiken (Norstedts. Uppgift 1. Stadens borgklippa, akropolis, på grekiska, blev den mest berömda. Jämför Athen med Sparta. I Aten hade bara män över 30 år rösträtt Sparta hade Diktatur Alltså att dom hade nån som styrde landet; I sparta röstade man bara i de älstes råd och. - g enusperspektivet under Antiken - skillnader och likheter mellan kvinnor och män. Båda staterna är dock totalt slut och kriget innebär i princip att båda staterna misster sin styrka att styra i … - om skillnader och likheter mellan hur barn, kvinnor och män levde i Sparta, Aten och i Romarriket. - hur kvinnor, barn och mäns situation var och hur den har förändrats över tid och vad det beror på. om Antikens betydelse för dagens. - Spartathen . Antika grekiska supermakterna medan båda Aten & Sparta var antika grekiska stadsstaterna bebos av personer som delade ett liknande språk, religion och en stolthet i att vara "Grekiska", det fanns tydliga skillnader. Det finns många för och nackdelar med den direkta demokrati som existerade under det antika Grekland. Använd denna modell som stöd för din jämförelse Länk till bild De grekiska staterna Under forntiden växte en mängd småriken fram i Grekland. De mest kända stadsstaterna… Aten och Sparta ska kriga mot varandra. - människors levnadsvillkor under Antiken. Kriget pågår i tjugo år och till slut segrar Sparta. Ge några exempel på likheter och skillnader mellan styrelsesätten i antikens Aten respektive i Rom. Var och en bestod av en stad och landsbygden närmast staden. Vilka likheter och skillnader hittar du? Please try again later. Aten var den rikaste stadsstaten. Sparta var mer en krigsstad, medan Aten var en rikare och lyxigare stad. Denna regeringsform i det antika Grekland tog sitt slut när Aten förlorade ett krig mot spartanerna i det Peloponnesiska kriget.