Ända sedan starten 1997 har besökarna därför kunnat ställa frågor till Drugsmart och få personliga svar. I en rapport "ungas frågor om alkohol och droger" framkom att frågor om våld i hemmet var den fråga de tillfrågade ungdomarna tyckte var känsligast att prata om, tätt följd av frågor om missbruk i familjen. HR/Personalansvarig ansvarar för att stötta ansvariga chefer i alkohol- och drogrelaterade frågor. På faktasidorna finns de vanligaste preparaten listade. Hur arbetar man i Sverige för … Här är alla frågor som kommit in till jourernas gemensamma frågelåda om alkohol, droger, tobak och mediciner. Drugsmart hjälper dig att hitta den information du söker om alkohol och andra droger. Ofta räcker det med att reflektera, problematisera, väcka nyfikenhet och … Ställ en fråga till våra experter. I detta uppdrag ligger också att ta fram relevant utbildnings- och informationsmaterial. Du kan ringa 070-47 77 910 eller chatta. Ungas frågor om alkohol och droger. Hur vanligt är sniffning/boffning? Alkohol och droger I den nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” definieras riskkonsumtion av alkohol utifrån ett frågeinstrument, där tre frågor om dryckesfrekvens, typisk kvantitet och frekvens intensivkonsumtion poängsätts till ett summaindex. när Reptilhjärnan styr en hamnar man ofta i bråk, man är inte sig själv och ibland kommer man inte ihåg vad man … Hittar du inte den information du söker? Lycka till! Varför tar man droger? Vilka är det som röker och snusar? Frågorna kan handla om din egen situation eller någon i din närhet som du är orolig för. Sniffning. Hjärnan börjar belöna sig själv men om man får i sig för mycket så börjar reptilhjärnan styra en. Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande är en fri, självständig och idéburen organisation som arbetar för en säker trafik. Allmänt om droger. Drugsmart- 2017-03-23. Grunden är ett screeningtest Alcohol use Vi svarar på frågor om alkohol och andra droger som rör ungdomar mellan 13 och 19 år. Alla ska medverka till att Företaget är en arbetsplats fri från risk- och missbruk, samt stötta medarbetare som har problem med alkohol och droger. Skriv till en frågelåda på en tjej- eller ungdomsjours hemsida eller prata direkt med dem över chatt, mail och telefon. Alkohol, tobak, narkotika och dopning är olika sorter droger. Om du är orolig för dig själv, din kompis, ditt syskon eller ditt barn när det gäller alkohol och andra droger finns vi här för dig. Den här veckan kommer boken ”Tonårsparlören – frågor och svar om ungdomar och alkohol” hem i brevlådan till alla föräldrar som har barn i åttonde klass. ... Korkortssidan.se vidarebefordrar information om din användning av vår webbplats till de sociala medier, annonsföretag och analysföretag som vi samarbetar med. Vad är e-cigaretter och hur vanligt är det? Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor och Monitormätningarna. Är frågelådan stängd? Login to Start the Quiz. Frågorna handlar om drogområdet, men deras olika innehåll och vinklar gör att det inte alltid går att leverera ett svar på just det personen frågar om. Du kan bli beroende om du använder dem. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en ideell förening som har till uppgift att följa konsumtionsutvecklingen och sprida information om alkohol och andra droger. Vårt mål är att svara på frågor inom 24 timmar på vardagar. Läs den! NTF arbetar på ideell och demokratisk grund genom folkrörelser, organisationer, samhällsinstitutioner, företag och enskilda. Frågor - Alkohol och droger; Frågor – Alkohol och droger 16 frågor - 12 rätt för godkänt. Hur vanligt är det med anabola steroider i Sverige?