De sa saker under mötet som nu finns på film, som är till min fördel om jag skulle gå vidare med deras bemötande mot mig. ... 2019 09:37 CET. Med vänlig hälsning, Charlene Holmström . När får telefonsamtal spelas in? Då jag skulle ha ett samtal med en lektor och en kursansvarig ville jag ha bevis på allt de säger. Om personen som spelar in själv deltar i samtalet kan olovlig avlyssning inte aktualiseras eftersom det är tillåtet att spela in samtal som man själv medverkar i. Det finns inga lagstadgade krav på att den som spelar in ett samtal ska informera övriga deltagare om detta under förutsättning att den som spelar in också deltar i samtalet. Fick du svar på din fråga? Däremot får du inte spela in samtal utan att minst en person har kännedom om det. Får man spela in privata samtal utan samtalspartens vetskap? Om ja, vilka krav måste man uppfylla då? ... Det är alltså fullt tillåtet att spela in ett samtal under förutsättning att man själv deltar i dialogen. Ska … Vilka samtal får jag spela in? Kort Beskrivning: I denna video ska jag visa dig hur du kan spela in ett telefonsamtal med din iPhone. Det är lagligt att spela in samtal när du själv är delaktig, och du behöver inte berätta för den du pratar med att samtalet spelas in. Får man spela in ett samtal om man är delaktig i det? Att spela in någon under ett samtal (telefon eller öga mot öga) där dom inte får veta det (alltså att man inte frågar om det är okej/godkänt). Ja Nej. Det finns dessutom inget krav på att den andra samtalsparten är medveten om att samtalet spelas in. Cemedia. Jag valde då att spela in hela samtalet, utan deras vetskap. Vad man därefter gör med inspelningen kan dock strida mot lagar. Detta fungerar både med inkommande och utgående samtal. Är detta okej? Det finns inte heller något krav på att man ska ha upplyst eller lämnat information till personen om att detta görs. Får … Är det okej enligt lagen? Relaterat innehåll. Du kan exempelvis inte installera ACR på den bättre hälftens telefon och sen ta del av inspelningarna utan dennes vetskap. Bara 1 av parterna vet om inspelningen är det ok. Om 3e part spelar in samtal mellan 1 och 2 … Man får spela in samtal utan att berätta det för den som blir inspelad. Vad bör man tänka på då när man spelar in samtal ur ett GDPR-perspektiv? Däremot begås inget brott genom att spela in ett samtal som man själv deltar i, vilket verkar ha varit situationen ovan. Får man spela in samtal utan annans vetskap?