Myntet vägde då 1,3 gram och bestod till 81 % av silver. I Sverige finns för närvarande fyra olika mynt som betalningsmedel, värda en krona, två kronor, fem kronor och tio kronor Title. Erik av Pommern, 1396-1439 Erik av Pommern föddes 1382. Nedan avbildas en Örtug, samt Abo av typ II och III, präglade i Åbo. Penning (brakteat), 1364-1389, Söderköping LL XXXIII:B:2a, 14 mm, 0,29 gram Krönt S inom slät ring. Detailed information about the coin Örtug, Sten Sture the Elder (Regency; Västerås mynt), Sweden, with pictures and collection and swap management : mintage, descriptions, metal, weight, size, value and other numismatic data Artig / Örtug Dorpat Dietrich von Damerow 1378-1400 TTB / TTB Numismatique, monnaies anciennes, monnaies de collection, billets MA-SHOPS Garantie monnaies, billets et livres. Son till hertig Vladislav VII av Pommern och Maria av Mecklenburg. Tyska witten blev snart vanligare än engelska mynt (Wennberg 2011). Och eftersom Lödöse var just en livlig handelsstad under medeltiden finns gott om fynd med anknytning till myntprägling – till exempel silvertenar, präglingsunderlag och blyvikter. Gros tournois = mynt infört i Frankrike av Ludvig den helige 1266 och innehade valören av 12 deniers samt en finvikt av 4,04 gram silver. I Norge cirkulerade både engelska och tyska mynt under slutet 1300-talet på grund av att man saknade egen myntning. droppdukater, rubelmynt och lägre Hennes studie visar att witten huvudsaklingen förekommmit i Småland och östergötland samt något i Västergötland. Även denna gång ett starkt avsnitt Ryssland med bl.a. Son till hertig Vladislav VII av Pommern och Maria av Mecklenburg. Description. Mynt och myntning under medeltiden På en plats där mycket kretsar runt att köpa och sälja behövs pengar. Dessa mynt har ingående behandlats i en artikel av Pekka Sarvas; bl.a. Erik av Pommern, 1396-1439 Erik av Pommern föddes 1382. Den var värd 24 mite, den minsta myntenheten. Dessa mynt har ingående behandlats i en artikel av Pekka Sarvas; bl.a. Svenska mynt har präglats sedan Olof Skötkonungs tid, för första gången cirka år 995–1000, och fram till nutid.. Medeltida Mynttillverkning Ett av mina stora intresse, är att rekonstruera och levandegöra historia. Lösfynd och hopade fynd av tyska witten från 1300- och 1400-talen i det medeltida Sverige har studerats av … myntauktion. Detta och mina kunskaper inom koppargrafiken ledde till en förfrågan från Malmö Museer, om rekonstruktion och tillverkning av ett medeltida mynt. konstateras att alla har i stort sett samma finvikt, och är alltså av samma nominal. Strandbergs mynthandel AB, mynt, medaljer, sedlar, ordnar, numismatik Och eftersom Lödöse var just en livlig handelsstad under medeltiden finns gott om fynd med anknytning till myntprägling – till exempel silvertenar, präglingsunderlag och blyvikter. Detta är ett av de idag vanligast förekommande medeltida mynt. Svenska mynt har präglats sedan Olof Skötkonungs tid, för första gången cirka år 995–1000, och fram till nutid.. Det gick alltså 12 penningar på en gute, men 8 penningar på en svensk örtug. Odebäck drar slutsatsen att witten … Kristoffer av Bayern, kung 1441-1448. konstateras att alla har i stort sett samma finvikt, och är alltså av samma nominal. Weight about 0.8 grams.