I fördjupningen väljer du ämnen som leder till en av fyra olika yrkesutgångar: Funktionshinder Hälso- och sjukvård Psykiatri Äldreomsorg Du kan läsa din utbildning i klassrum eller på distans. Läs mer på Silviahemmets webb (nytt fönster) Yrkeshögskolan Du har efter avslutad utbildning kompetens för att arbeta med patienter i den akuta verksamheten där det krävs en mer specifik omvårdnad och därefter djupare kunskap om människan i en akut/svår situation. Är du empatisk, kommunikativ, noggrann, duktig på att samarbeta och uppmärksam? Detta föreslår utredningen om reglering av yrket undersköterska. Inga prövningar kan erbjudas under resterande del av våren 2020. Komvux på grundskolenivå är till för dig som är minst 20 år och som behöver komplettera din utbildning på just grundskolenivå (alltså årskurs 1 - 9). Internationellt finns motsvarigheter i form av vårdpersonal med mindre omfattande vårdutbildning än en sjuksköterska. Vuxenutbildningen har på grund av Corona situationen ej möjlighet att erbjuda några prövningar under resterande del av våren 2020. Kontakta oss på 0774-100 500 eller info@vardyrkeshogskolan.se.. Ska vi skicka dig mer info? För att bli undersköterska ska du gå vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet eller en motsvarande vuxenutbildning till undersköterska. Drömmer du om att jobba med människor inom vård och omsorg? En skyddad yrkestitel införs för undersköterskor. Då kan du söka till undersköterska med integrerad svenska, vård-sfi. Du läser svenska efter dina förkunskaper samtidigt som du går en utbildning som leder till jobb! Halvtids utbildning på distans, med några kursträffar på plats på Kista folkhögskola. Detta är en yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Utbildningen till undersköterska är uppdelad i två delar, en del med gemensamma kurser på 950 poäng och en fördjupningsdel med valbar inriktning på 400 poäng, totalt 1350 poäng.

Man kan även läsa Vård- och omsorgsprogrammet genom Komvux och på så sätt bli behörig att arbeta som undersköterska. Kontakta din kommun för ansökan. Om du klickar på sök med tom sökruta listas alla ämnen. Hitta ämnen och kurser för komvux på gymnasial nivå Skriv in namnet på ämnet (till exempel svenska), kursen, inriktningen eller yrkesutgången och klicka på sök. Hen hjälper dig att göra en studieplan. Man kan utbilda sig till undersköterska genom att gå Vård- och omsorgsprogrammet inom gymnasieskolan. Utbildningen är indelad i programgemensamma kurser (1100 poäng) och fördjupningskurser (400 poäng). Våra kursdeltagare ska känna yrkesstolthet. Du får den kompetens som krävs för att jobba inom vård och omsorg. Silviasyster Sophiahemmets högskola och Silviahemmet erbjuder en kurs i specialisering i demensvård för undersköterskor. Undersköterska, förkortat usk, är i Sverige en person som arbetar med praktisk omvårdnad inom sjukvård, hemsjukvård, äldreomsorg och hemtjänst. Regleringen innebär att endast de som har viss utbildning eller kompetens kommer att få använda yrkestiteln undersköterska. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som undersköterska, personlig assistent, stödassistent, boendestödjare eller skötare inom psykiatrisk vård.