Genom att fortsätta förutsätter vi att du godkänner användningen av dina uppgifter enligt vår Cookie- och Dataskyddspolicy. I mångt och mycket håller jag med i den kritik som framförs i Göteborgs-Postens recension av boken. Den sårade divan - om psykets estetik (och om Agnes von K, Sigrid H och Nelly S) av Karin Johannison handlar om hur den kvinnliga galenskapen ser ut.Vanliga diagnoser genom tidens har varit hysteri, schizofreni och paranoia, men kan dessa diagnoser också utnyttjas av patienterna själva? Recensent Lisbet Larsson summerar bra: Samtidigt är det omöjligt att läsa om kvinnorna i Den sårade divan utan att komma ihåg de konstverk som de skapade. Man kan underordna sig den – eller ta makten över den. Agneta Pleijel läser en överdådigt rik studie. I Den sårade divan undersöker Karin Johannisson växelspelet mellan individ och sjukidentitet, en identitet patienten själv kan ta över, forma och använda. 15, 2010, Moscou, Tri kvadrata. 618. Vad är galenskap? Den sårade divan : om psykets estetik av idehistorikern Karin Johannisson är bland de bästa böcker jag läst.Inte för att jag kan bedöma hennes fackkunskaper eller värdera hur viktig denna bok är för historieskrivningen av den svenska psykvården eller psykets olika tidsbundna uttryck. Tre konstnärer som också under långa och många perioder led av psykisk ohälsa. Irakisk Kristus Efter en bok av Hassan Blasim, i dramatisering av Lucas Svensson. I ett gränsland mellan minne och fantasi, i en brutal skildring av en rå verklighet, rör vi oss mellan Irak och Finland med berättelser där det surrealistiska och absurda också är helt realistiskt. Den psykiskt sjuka kvinnan som aktör : Recension av Karin Johannisson, Den sårade divan. I Den sårade Divan – en dramatisering utifrån Karin Johannissons omvälvande och Augustnominerade bok – får vi följa Agnes von Krusenstjerna, Nelly Sachs och Sigrid Hjertén. Stäng och godkänn Mer information. Johannisson är speciellt intresserad av växelspelet mellan individ och sjukdomsidentitet. Vi känner till diagnoser som hysteri, schizofreni och paranoia, men vet mindre om hur dessa diagnoser kan användas av patienterna själva, som roller eller masker. I Den sårade Divan – en dramatisering utifrån Karin Johannissons omvälvande och Augustnominerade bok – får vi följa Agnes von Krusenstjerna, Nelly Sachs och Sigrid Hjertén. Liksom oro, inbundenhet, nonchalans, avsaknad av känslor för man och barn. Hon vill studera hur diagnoserna har kunnat formas och användas för kvinnans egna syften. I ”Den sårade divan” ­skildrar idéhistorikern Karin Johannisson hur tre kvinnliga konstnärer påverkades av den manliga normen. p.109-112. Det är många känslor som åker runt… Tre geniala konstnärer före sin tid. Alexei Garadja, Sinij Divan vol. Den sårade divan av Karin Johannisson är en bred idéhistorisk undersökning av kvinnlig galenskap under 1900-talet. «art and politics», lecture on video, Mexico, «Origines compartidos» Centro Nacional de las Artes, 2/2011 (dvd) 619. “dialogue sur les seins” avec Marilyn Yalom, Philosophie Magazine, n° 46, février 2011. Tre geniala konstnärer före sin tid. Eller, rättare sagt, hur ser den kvinnliga galenskapen ut? Titeln syftar på Agnes von Krusenstjerna, Sigrid Hjertén och Nelly Sachs. Mark Jag har läst Den sårade divan av Karin Johannisson. Nortic använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats och för statistik- och marknadsföringsändamål. Om psykets estetik (och om Agnes von K, Sigrid H och Nelly S) Bernhardsson, Katarina LU In Finsk tidskrift: kultur, ekonomi, politik 2016 (3-4). Tre konstnärer som också under långa och många perioder led av psykisk ohälsa. Utmanande beteende, relationsproblem (inom äktenskap med en man), registreras så sent som på 1950-talet som psykiskt avvikelse. Vad som anses normativt för kvinnor är mycket, mycket snävt skuret.