Välkommen till Ladok för studenter Welcome to Ladok for students. Uppsala universitet är en av konsortiets medlemmar. Examinatorer och resultatrapporterande lärare kopplas från HT19 på ett nytt sätt till sina kurser. Detta kräver speciell behörighet i Ladok. Välj lärosäte för att logga in / Select higher education institution to log in Välkommen till Ladok för personal Welcome to Ladok for employees Ladok - integrationstest. Nytt sätt att koppla examinatorer och resultatrapporterande lärare. The national support helpline for Ladok is only available for the universities´ local Ladok support units. Inloggning sker via ditt lärosäte / Login via your higher education institution Välj lärosäte / Choose university Fotograf: David Naylor. Välj lärosäte för att logga in / Select higher education institution to log in Kopplingen görs manuellt av kursadministratör (lärare som rapporterar) alt. central Ladoksupport (examinatorer som ska … Catherine har ett tätt samarbete med såväl de lokala förvaltningsorganisationerna som utvecklingsteamen. Noteringar som har lagts in av en användare (personal eller student) i ett bevis- eller tillgodoräknandeärende kan nu tas bort om de blivit fel. Ladok - start. Välj lärosäte för att logga in / Select higher education institution to log in Välkommen till Ladok för personal Welcome to Ladok for employees. Välj lärosäte för att logga in / Select higher education institution to log in Välkommen till Ladok för personal Welcome to Ladok for employees Ladok - test. Logga in i Ladok. Students should contact their own university´s student support. Välkommen till Ladok för personal Welcome to Ladok for employees Ladok - utbildning. När du skriver ut den nationella översikten så får du nu med mer information på varje sida av utskriften. Nyheter rörande nationell översikt. Teachers and administrators should contact their own university’s local Ladok support . Inom konsortiet har Catherine nu rollen som produktägare för Ladok vilket betyder att hon ansvarar för att ta emot, hantera och prioritera önskemål om tillägg och ändringar i systemet.