När på dygnet: •Får jagas dygnet runt. Vad får du jaga nu? Jakttid: •1 oktober–15 maj i Dalarnas och Gävleborgs län samt alla län norr om dessa. Från och med den 1 januari 2018 får jakträttshavaren bedriva viss skyddsjakt utanför den ordinarie jakttiden om det behövs för att förebygga skada. 22) Om det behövs för att förebygga skada, får årskalv av dov- och kronhjort som uppträder vid fält med oskördad gröda jagas i hela landet utom Skåne och Gotlands län, den 1 juli - … Hundanvändning: Vill undvika allmän jakttid på kronhjort Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent, anser att alla eftergifter för att slippa allmän jakt på kronhjort är nödvändiga. Bäverjakt hör våren till. Här kan du läsa om vad som gäller kring jakten på vår största gnagare. Regeringen anser att man genom beslutet begränsar skadorna på grödor och barrträd. Klicka på tabellerna för att se dem i ett större format Kolla in lovliga vilt i Jaktjournalens jakttabell månad för månad. I övriga fall är jakttiderna oförändrade jämfört med tidigare. Startdatum för älgjakt är till skillnad från all annan jakt kopplad till måndagar. Tanken var Han är dock kritisk till att ingen vet effekten av skyddsjakten och hur mycket skadorna egentligen kostar jordbruket. Generell skyddsjakt på kalv av dov och kron Från och med nästa år blir det tillåtet att skyddsjaga kronkalv och dovkalv under större delen av sommaren och långt fram på våren. Svensk Jakt och Jägareförbundet får flera frågor om de nya jakttiderna för kommande jaktår, som regeringen beslutade om på torsdagen. Bättre i så fall att förlänga jakttiden för dovkalv efter att ordinarie jakttid för dovvilt gått ut, men även det innebär svårigheter för då ska man samtidigt kunna se skillnad på kalvar och smalhindar - vilket inte är helt lätt de åren vintern är gynnsam och kalvarna … Årskalv av kronhjort som uppträder vid fält med oskördad gröda eller som orsakar stamskada på barrträd får skyddsjagas på enskilt initiativ under tiden den 1 juli till 15 april. •1 oktober–10 maj söder om Dalarnas och Gävleborgs län. Från och med den 1 januari 2018 är det enligt jaktförordningens bilaga 4 tillåtet att bedriva följande skyddsjakt på eget initiativ. Därför listar vi här nyheterna art för art. Jakttid på älg i älgskötselområden och licensområden Jakttiden för älg är grundad på jakttraditioner och på en överdriven tro om att jakt under brunsttid skulle orsaka negativa effekter på älgstammen.