E-post: ostergotland@lansstyrelsen.se För att kunna få finskt medborgarskap på ansökan måste du uppfylla följande villkor: Din identitet är utredd. För dig som har påbörjat en ansökan om befrielse från svenskt medborgarskap kan informationen i frågor och svar om befrielseärenden vara av intresse. Särskilda regler gäller för nordiska barn som söker själva samt unga vuxna mellan 18 och 21 år. vid återvinning av svenskt medborgarskap, eller; nordiska medborgare. Om du är medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge kan du bli svensk medborgare genom att göra en anmälan. För att kunna bli svensk medborgare måste du uppfylla alla krav redan när ansökan lämnas in. Norge tillåter dubbelt medborgarskap från den 1 januari 2020. Blankett - Underlag för utredning av svenskt medborgarskap (fylls i digitalt) FRÅGA Hej Jag kom till Sverige 2007 men fick stanna 2013 och nu uppfyller jag kravet för att bli svensk medborgare. Om du inte hör till någon av dessa grupper, kan du få finskt medborgarskap på ansökan (naturalisation). Du är alltid skyldig att styrka ditt svenska medborgarskap. Du som är medborgare i Danmark, Finland, Norge eller Island ansöker om svenskt medborgarskap genom en anmälan till Länsstyrelsen. Läs om anmälan om svenskt medborgarskap för unga vuxna mellan 18 och 21 år Läs mer här. Anmälan om svenskt medborgarskap för nordiska medborgare mellan 18 och 21 år Svenskt medborgarskap för barn som är nordiska medborgare Återfå svenskt medborgarskap; Skicka din ansökan till Länsstyrelsen i Östergötland, som hanterar ansökningar för Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län. Är du medborgare i något av de nordiska länderna kan du göra en anmälan om svenskt medborgarskap till Länsstyrelsen. Populära sidor och tjänster. Anmälan om svenskt medborgarskap för medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge, blankett nummer 306031. Du ska skicka med personbevis för dig och för ditt eller dina barn som bor i Sverige. Lag (2014:481). Ansökan om svenskt medborgarskap för medborgare i Danmark, Finland, Island och Norge Du som är medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge ska ha varit bosatt i minst två år i Sverige för att kunna bli svensk medborgare genom ansökan. Jag lämnade medborgarskap ansökan till migrationsverket och frågat om handläggningstiden och då fick som svar att jag måste vänta från 21 till 23 månader. Läs om du hur gör en ansökan om att bli svensk medborgare. Även om du är bosatt i Sverige, men det är oklart för Polismyndigheten om du är svensk medborgare eller inte, ska Polismyndigheten utreda detta. Nedan får du hjälp att hitta rätt personbevis för ditt ärende. ansökan (naturalisation) anmälan (barn, ungdomar 18–20 år och medborgare i Finland, Danmark, Norge och Island). Förvärv av svenskt medborgarskap efter ansökan (naturalisation) Anmälan om svenskt medborgarskap för utomnordiska medborgare ska göras till Migrationsverket. Det här ska du skicka med. Personbevis som bara innehåller uppgifter om dig själv kan du skriva ut direkt på din skrivare eller spara ner och mejla. Blir föräldrarna till ett ogift barn som har hemvist här i landet och som inte har fyllt arton år samtidigt svenska medborgare enligt 6, 7, 8 eller 9 §, förvärvar även barnet svenskt medborgarskap om han eller hon står under bådas vårdnad. Du som inte har tillgång till en skrivare kan beställa dessa personbevis med posten. Läs om anmälan för nordiska barn. Personbeviset du ska skicka med heter Ansökan om svenskt medborgarskap och får inte vara äldre än två månader. Om du är medborgare i ett annat land ansöker du hos Migrationsverket. Medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge ska lämna sin anmälan till länsstyrelsen i det län där personen är folkbokförd (22 § MedbL och 3 § MedbF). Prövning av svenskt medborgarskap. Du förlorar ditt svenska medborgarskap när du fyller 22 år om du