HÖLLVIKEN Med hjälp av Centrum för rättvisa stämmer Höllvikenparet Tommie och Lena Dahlström Vellinge kommun för att felaktigt ha krävt att de avstod en del av sin fastighet till kommunen för att beviljas bygglov.I våras överlämnade Centrum för rättvisa ett kravbrev till Vellinge kommun för makarna Dahlströms räkning men inget har hänt. Ska du bygga nytt? Här hittar du information om allt från bygglov och miljöarbete till vatten och avlopp samt återvinning. Kommunala verksamheter påverkas i olika grad av viruset. Trelleborgs kommun följer utvecklingen kring coronaviruset och sjukdomen covid-19. Inglasning av en befintlig uteplats under tak kräver oftast bygglov eftersom det räknas som en fasadändring, oavsett om uteplatsen är fristående eller i direkt anslutning till huvudbyggnad. Då får byggnadsnämnden avgöra om du får bygga så nära tomtgränsen. Plank och murar kräver bygglov, men det finns vissa undantag. Även här har Staffanstorps kommun mycket att erbjuda. Uppsala kommun inrättar beredskap för särskilda team och enheter inom äldreomsorgen med anledning av covid-19 Äldrenämnden beslutade den 23 april om ytterligare förberedelser för att snabbt kunna anpassa verksamheten i händelse av en ökad smittspridning av covid-19. Bor du redan i Staffanstorp kommun och är nyfiken på vad som planeras i ditt närområde, eller funderar du på att flytta hit och vill läsa mer om alla pågående planerings- och utbyggnadsprojekt, läs mer under Samhällsplanering. Kommunen agerar med stöd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För att uppnå bästa resultat med swimmingpoolen, är det smart att anlita ett professionellt byggföretag. Men inom detaljplanerat område krävs bara bygglov om åtgärden väsentligt … Om du ska bygga staket , plank eller mur bör du ta kontakt med byggnadsnämnden i den kommun där fastigheten ligger för att få svar på om just det du vill bygga. Tänk även på att du bär ansvaret genom hela projektet. Bygga, bo & miljö. Få upp till fem offerter från byggare i Vellinge genom att sända en förfrågan via oss på ServiceFinder. Det ger dig tydliga svar kring huruvida exempelvis bygglov kommer att krävas, om du behöver göra en bygganmälan och om hur långt ifrån din tomtgräns du slutligen får bygga din veranda, ditt garage, din uteplats eller det staket du planerat att resa. Det är därtill nödvändigt att ha bygglov om swimmingpoolen ska byggas i en ny byggnad. Eller vill du veta mer om Lunds hållbarhets- och klimatarbete?