Uppdrag granskning lägger stor vikt vid att Mikael Solberg och Göran Österman varit vänner sedan mitten av 1990-talet. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Uppdrag granskning är: Swedbank, Penningtvätt, SvD Premium och Birgitte Bonnesen. I en intern chatt beskriver han själv transaktioner rörande sina ryska kunder som “inte de vitaste”. Uppdrag granskning tittar närmre på Stadshusaffären i Karlstad Nyheter För dig som är inloggad! Skulle man som patient kunna möta någon av dem i vården idag? Programledare: Karin Mattisson. De allra flesta ser till att ansöka och hämta ut sina examensbevis när de läst klart. Etapp 1- och 2-utredningar mellan Karlstad och Hammarö 5 Sammanfattning På uppdrag av Hammarö kommun har Bohusläns museum, i samarbe-te med Värmlands museum och Kulturmiljöcentrum Värmland, utfört en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inför planerad sjöförläggning av vattenledning mellan Hammarö och Karlstad. Men de båda menar att det inte handlar om vänskapskorruption. Samtidigt som de har en privat relation jobbar Österman för att Solbergs it-bolag ska få köpa stadshuset av Karlstad kommun. Karlstad 2020-01-16. TV-programmet Uppdrag granskning har besökt Karlstads universitet. Försäljningen skedde utan budgivning och enligt kritikerna till ett rejält underpris. SVT-programmet Uppdrag granskning har bestämt sig för att granska den omtalade Stadshusaffären i Karlstad. Här samlar vi alla artiklar om Uppdrag granskning. Uppdrag Gransknings reporter Henrik Bergsten utvecklar: – Det här är ett ärende som vi fått in många tips om under åren, främst då när köpet var aktuellt förstås men även efteråt. Nu när IT-företaget som flyttade in i stadshuset gick i konkurs blev det förstås aktualiserat på nytt. Uppdrag granskning. Uppdrag granskning: Sjukt stressad Visa mer info om Uppdrag granskning: Sjukt stressad Döljer mer info om Uppdrag granskning: Sjukt stressad. 651 82 Karlstad 232100-0156 Landstingsstyrelsen Teknikutskottet (för kännedom) Sjukhusutskottet (för kännedom) Brand- och skalskydd Landstingets revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning av lands-tingets samtliga verksamheter. Ett nystartat it-bolag valdes ut som ensam köpare av Karlstad kommuns stadshus, helt utan budgivning. Utifrån detta uppdrag och ansvar har landstingets Läs det senaste om Uppdrag granskning, alla nyheter och reportage finns här på www.nwt.se. Syftet har varit att bedöma om landstingsstyrelsen (LS) har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och intern kontroll över tillgängligheten till hälso- och sjukvården. Försäljningen av stadshuset i Karlstad har granskats av SVT:s Uppdrag granskning. Vi och erbjuder honom att ta del av de interna utredningarna på plats i Tallin. Det återstår fortfarande frågor kring beslutet om Stadshusets försäljning och ärendet har återigen aktualiserats genom SVT:s Uppdrag granskning. I gransk- – Det här är ett ärende som vi fått in många tips om under åren, främst då när köpet var aktuellt förstås men även efteråt. ⠀ Uppdrag granskning får kontakt med den tidigare bankmannen som Swedbank misstänker för dubbelspel och för att vara en korruptionsrisk. Kommunstyrelsen initierar en utvärdering och översyn av den så kallade ”etableringsprocessen” i syfte att säkerställa en mer rättssäker hantering av företagsetableringar. EY har på uppdrag av revisorerna i Landstinget i Värmland genomfört en granskning av till-gängligheten. Den omstridda och kritiserade försäljningen av stadshuset i Karlstad tas nu upp av Uppdrag Granskning. De granskar ett fall där en student inte fått ut examensbevis för en äldre lärarutbildning eftersom tidsgränsen gått ut, enligt gällande högskoleförordning. Vad har du för tankar efter gårdagens granskning? TV-programmet Uppdrag granskning har besökt Karlstads universitet. 3 min. De granskar ett fall där en student inte fått ut examensbevis för en äldre lärarutbildning eftersom tidsgränsen gått ut, enligt gällande högskoleförordning.