Försäljning av varor till EU-land är momsfritt under förutsättning att du skriver köparens VAT-nummer bokföra inköp av varor från ett annat EU-land. Hur betalas moms Information för dig som har handel med varor med länder utanför E Att bokföra en kreditfaktura kan vara knepigt. Bokföra inköp av varor på import och inköp av vara från land utanför EU (bokföring med exempel) Vid inköp av varor från momsregistrerade och icke momsregistrerade personer i länder utanför EU (import) betalas normalt ingen moms till leverantören, varorna skall förtullas hos Tullverket i Sverige.

Detta gäller vid tillfällig import av varor, aktiv förädling av varor, import av fordon i vissa fall, import av varor för vidareförsäljning inom EU, så kallade unionsvaror eller för varor som tillfälligt undantas då de läggs i till exempel tullager. Exempel på bokföring av inköp av varor från annat EU land (kontantmetoden) Du har köpt in varor från ett annat EU land för 10000 Euro till en kurs som är och håller sig kvar på 10 vilket är 100 000 kronor. När vi köper varor från EU så bokför jag ju den beräknade momsen, ex.

I de flesta fall krävs tillstånd från Tullverket.

Moms vid import av varor från länder utanför EU.

Handlar du med andra EU-länder gör momsreglerna att det krävs särskilda konton i redovisningen. Sälja varor till slutkonsumenter i ett annat EU-land. Ett företag köper in varor från en grossist i Danmark för 40 000 Dkr.
Då du har lämnat ditt momsregistreringsnummer, VAT nummer till säljaren så är köpet momsfritt. Är lite fundersam över hur jag ska bokföra dem. I ditt fall skulle kanske 6596 "Inköp externa tjänster 25 % EU" och 5916 "Annonsering 25 % EU" vara en lösning.

Vad gäller för varor & tjänster på import från icke EU-länder? Inköp av varor eller tjänster mot faktura. Momshantering vid inköp av varor och tjänster inom EU. Om du säljer och skickar varor till konsumenter i ett annat EU-land, måste du för det mesta momsregistrera ditt företag där och ta ut den momsskattesats som gäller i det landet – utom om det sammanlagda värdet av din försäljning till det landet under beskattningsåret inte överstiger landets tröskel. 3.1.2 Inköp av varor från EU-länder; Sök.

Att köpa in varor och tjänster mot faktura är väldigt vanligt och det kan handla om såväl stora som små belopp. Dels för att underlätta arbetet med momsdeklarationerna och dels för att få fram de uppgifter du behöver till den periodiska sammanställning som du ska lämna över din ­EU-försäljning (kvartalsrapporten). De bokföringsexempel som kommer nedan är alltså för de lite större företagen som måste bokföra på riktigt och hantera EU-moms-systemet.

Du ska då själv redovisa svensk moms på dina inköp i din momsdeklaration. Läs om hur du gör rätt med tull och moms och hitta vidare till djupare information hos andra myndigheter: Tull vid import av varor från länder utanför EU. Innan du släpper ut varor på EU-marknaden måste du se till att de uppfyller EU:s krav som ska skydda konsumenterna, miljön och människors och djurs hälsa. Här hittar … Läs mer om inköp av varor från utlandet i avsnittet Inköp från utlandet Inköp av varor från annat EU-land. När du köper varor från andra EU-länder är det normalt köparen, d v s ditt företag, som i Sverige ska betala in moms till svenska staten för ett sådant köp. Det finns regler och specifikationer som gäller i hela EU, men också nationella regler som erkänns av EU enligt principen om ömsesidigt erkännande. Vi pratar om att bokföra inköp från länder utanför EU i en enskild firma. När du som företagare köper en vara eller tjänst från ett företag i ett annat EU-land ska säljaren i regel inte ta ut någon moms på försäljningen. Företaget har 30 dagars kredit.

Den ingående momsen rekvirerar ni i vanlig ordning från Skatteverket i Jönköping. Den utländska momsen är 3 000 EUR, varuvärdet är 9 000 EUR, frakten är 1 000 EUR och valutakursen är 10 SEK per EUR.
Exempel: bokföra inköp av varor från ett annat EU-land än Sverige (kontantmetoden) Jag sålde hela lagret till ett tyskt företag. Inköp av varor från EU-land Sök Sök ... Om ni har kompensationsrätt, ska ni därför bokföra samma belopp för ingående moms som ni har räknat ut, bokfört och redovisat som utgående moms.

Exemplet varuinköp. EU:s produktregler och föreskrifter.